Kilauea

Vulkantyper

Det fins mange typer vulkaner. Generelt er det den flytende magmaens innhold av gasser og silisium som avgjør hvilken form vulkanen får. Tyntflytende magma danner gjerne breie og flate vulkaner, såkalte skjoldvulkaner, der de mer tyktflytende magmatypene ofte danner høyere vulkaner som stratovulkaner og lavadomer.

Det fins mange typer vulkaner. Generelt er det den flytende magmaens innhold av gasser og silisium som avgjør hvilken form vulkanen får. Tyntflytende magma danner gjerne breie og flate vulkaner, såkalte skjoldvulkaner, der de mer tyktflytende magmatypene ofte danner høyere vulkaner som stratovulkaner og lavadomer.

Photo by Marc Szeglat on Unsplash

Skjoldvulkaner ser ut som ridderskjold

Skjoldvulkaner bygges opp av lettflytende magma som strømmer raskt ned fjellsiden og størkner flere kilometer unna krateret der lavaen først bryter ut. Det resulterer i en vulkan som ser ut som et ridderskjold.

Helningen på sidene er svak, og selv lave skjoldvulkaner dekker store arealer. Skjoldvulkaner er kjennetegnet av at sidene heller minst inne ved midten. Verdens største skjoldvulkan er Mauna Loa på Hawaii.

Skjoldvulkanen Mauna Loa på Hawaii

På Hawaii kan du oppleve skjoldvulkaner, blant annet den største av dem alle, Mauna Loa.

Stratovulkaner har tobleroneformen

Stratovulkaner er vulkaner slik barn tegner dem – med en bratt topp og flatere sider. Derfor kalles stratovulkaner også for kjeglevulkaner.

Stratovulkaner blir dannet ved utbrudd av tregtflytende lavatyper som inneholder store mengder kiselsyre. Det gjør at lavaen flyter sakte. Kiselsyre er et såkalt metalloksid, som utgjør store deler av jordskorpen.

Stratovulkaner er bygget opp av skiftende lag av lava og aske, og de er ofte nokså store.

Den høyeste stratovulkanen er Nevado Ojos de Salado i Chile med sine 6887 meter.

Mount Hood i Oregon er en stratovulkan

I Oregon i USA kan du oppleve stratovulkanen Mount Hood.

Speltevulkaner dannes av tyntflytende lava

Speltevulkaner har en flat form, der lavaen flyter ut gjennom en lang spalte eller sprekker i jorden i stedet for en stor kanal, som vi kjenner det fra andre vulkantyper.

Speltevulkaner blir dannet ved tyntflytende lava når to kontinentalplater trekker seg vekk fra hverandre i en spredningssone. Denne typen vulkan kan du se på Island, men de finnes også i havene.

På Island finner du spaltevulkaner i Laki.

I Laki på Island kan du se spaltevulkaner som hadde sitt forrige utbrudd i år 1786.