Shutterstock
Vulkaner

Vulkanske gasser etser øynene og lammer hjertet

Vulkanske gasser inneholder kvikksølv, karbondioksid og saltsyre som kan ødelegge DNA-et i hjernen, lamme hjertet og etse øyeeplene.

Glovarm magma bobler av gass

Den glovarme magmaen under jordens overflate inneholder store mengder gass som frigis fra vulkaner. De vulkanske gassene består blant annet av giftige stoffer som kvikksølv, karbondioksid og hydrogenklorid, og de kan raskt nå dypt inn i kroppen via lungene.

Claus Lunau

Kvikksølv ødelegger DNA-et ditt

Såkalte oksygenradikaler (røde) kan ødelegge DNA, og de dannes særlig i hjerneceller, der oksygenforbruket er høyt. Normalt vil enzymer (gule) bryte ned oksygenradikalene, men kvikksølv (sølv) kan hemme enzymene, slik at det oppstår skader på DNA-et. Skadene kan være fatale for cellene.

Claus Lunau

Karbondioksid bremser hjertet

Det såkalte parasympatiske nervesystemet (grønt) signaliserer ved hjelp av signalstoffet acetylcholin og kan bremse åndedrett og puls. Store mengder karbondioksid i blodet hemmer nedbrytningen av acetylcholin, slik at de parasympatiske nervene blir overaktive, og lungene og hjertet blir lammet.

Claus Lunau

Saltsyre etser øyne og lunger

Vulkaner slipper ut svoveldioksid og hydrogenklorid, som blir til kraftige syrer når de oppløses i vann. Øynene, huden og luftveiene har vann på overflaten, og gassene kan dermed etse vevet der. Store mengder av gassene kan skade lungene dine, slik at du ikke kan trekke pusten.

Claus Lunau