Vulkaner

Vulkanske gasser etser øynene og lammer hjertet

Vulkanske gasser inneholder kvikksølv, karbondioksid og saltsyre som kan ødelegge DNA-et i hjernen, lamme hjertet og etse øyeeplene.

Vulkanske gasser inneholder kvikksølv, karbondioksid og saltsyre som kan ødelegge DNA-et i hjernen, lamme hjertet og etse øyeeplene.

Shutterstock