Vulkan: Vulkaner i utbrudd kan blåse bobler

Vulkan: Forskere identifiserer ny type utbrudd.

vulcano

Vulkanerfår utbrudd på to måter. Enten flyter lavaen ut nokså langsomt, eller den kastes opp i luften i et eksplosivt utbrudd. Nå har forskere fra Storbritannia og New Zealand definert en tredje type utbrudd, kalt tangaroa, der lavaen spys ut i bobler.

Vulkan spyr ut helt spesielle steiner

Forskerne gransket havbunnen rundt den undersjøiske vulkanen Macauley i Stillehavet. Den spyr ut pimpstein, som vanligvis knyttes til eksplosive utbrudd. Men steinene forskerne fant i havet, så helt annerledes ut.

Pimpstein består av en masse gassfylte hulrom, men nå var hulrommene avrundet og jevne og lignet forsteinet skum. Steinene var altså ikke blitt sprengt, men hadde langsomt utvidet seg. Forskerne mener det betyr at lavaen har steget mot havflaten i form av bobler.

Slik foregår et tangaroa-utbrudd

  1. Magma stiger opp mot havbunnen. Vannets vekt avverger et eksplosivt utbrudd. I stedet formes lavaen til kuler.

  2. Lavaen består av smeltet pimpstein. Mens lavakulene stiger mot havflaten, utvides gass fanget i hulrom i pimpsteinen.

  3. Ved overflaten har gassen utvidet seg så mye at kulens ytre skall sprekker; det er sprøtt etter avkjølingen i vannet. Vann som trenger inn, får kulen til å falle fra hverandre slik at biter av den synker ned mot havbunnen.