Hvorfor spyr vulkaner ut aske?

Vulkaner spyr ut en masse aske, men hvor kommer den fra?

Smoking volcano

Vulkansk aske er ikke aske i tradisjonell betydning. Aske pleier å være restene etter organisk materiale som er brent opp, en definisjon som ikke omfatter det som stiger fra vulkaneri store skyer.

Når det fineste nedfallet fra vulkaner likevel omtales som aske, skyldes det at det ligner og oppfører seg som ekte aske. Men det dannes på en helt annen måte.

En vulkan oppstår der magma fra Jordens indre presser seg helt opp til overflaten og gjennom jordskorpen. Det skjer ofte der skorpen er tynn og det samtidig er overtrykk i magmaen. Mens magmaen presser seg vei oppover, utsettes den for stadig lavere trykk fra omgivelsene.

Når den til slutt bryter overflaten, skjer det et siste voldsomt trykkfall, og temperaturen i magmaen faller brått. Da oppstår det et finkornet, størknet pulver som vi kaller aske.

Noe av asken holder seg i krateret, mens resten kan løftes 20 000 meter til værs i søylen av glovarm luft som oppstår over vulkanen. Det varierer hvor mye aske de forskjellige vulkanene lager. Vanligvis danner stratovulkaner med seigtflytende magma mer aske enn vulkaner med lettflytende magma.