Clément Bardot/Wikimedia Commons
yellowstone varm sø caldera

Supervulkan inneholder mye mer magma enn antatt

Datamodell i 3D avslører dobbelt så mye smeltet stein under supervulkanen i Yellowstone enn tidligere antatt.

Supervulkanen i Yellowstone nasjonalpark i USA er en slumrende kjempe. Hvis den en dag får et utbrudd, anslås det at om lag 90 000 mennesker omkommer umiddelbart.

I tillegg vil den utløse en tre kilometer høy askesky som vil spre seg over 1600 kilometer, sperre for sollyset og kjøle ned hele planeten.

Nettopp derfor er supervulkanen blant de mest undersøkte og overvåkede vulkanene i verden.

Nå har et team forskere ved California-universitetet påvist at vulkanen inneholder dobbelt så mye magma som tidligere antatt. Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet Science.

supervulkan

Nasjonalparken Yellowstone syder av vulkansk aktivitet. To magmakamre på mellom ti og femti kilometers dyp inneholder til sammen nesten 60 000 kubikkilometer magma.

© shutterstock

Les også:

Bølger i 3D

Under Yellowstones såkalte kaldera, en kraterformasjon som dannes etter et vulkanutbrudd, hviler et gigantisk magmareservoar.

Mengden av denne flytende steinmassen hjelper forskere med å fastslå hvor nær en vulkan er å få et utbrudd.

Teamet av forskere ville prøve en ny metode for å undersøke hvor mye magma supervulkanen inneholdt, hvilken tilstand magmaen var i, og hvordan den fordelte seg under bakken.

Det er ikke lett for forskere å se under bakken – særlig ikke i magma med en temperatur på 800 °C.

yellowstone magma supervulkan

Illustrasjon av Yellowstones undergrunn. Den store mengden varm magma har skapt en unik natur med geysirer og varme kilder.

© National Park Service

Derfor brukte de en nyutviklet tomografisk bildebehandlingsteknologi til å analysere seismiske bølger som er registrert i perioden fra 2000 til 2018.

For å kunne fortolke alle svingningene i dataene brukte forskerne en prosess som kalles fullbølgeforminversjon.

Den gjorde at en superdatamaskin kunne undersøke hvordan hastigheten på bølgene har endret seg på ulike dybder.

Ved å modellere de seismiske bølgene i tre dimensjoner fikk forskerne et mer komplett bilde av massen under Yellowstone.

yellowstone caldera

Flyfoto av Grand Prismatic Spring i Yellowstone nasjonalpark. Dampen stiger på grunn av vulkanismen under bakken. Innsjøen er omgitt av enorme matter av strålende oransje alger, bakterier og arker. Fargen skyldes forholdet mellom klorofyll og karotenoidmolekyler produsert av organismene.

© Jim Peaco, National Park Service/Wikimedia Commons

Ingen grunn til panikk

Metoden viste at andelen magma under Yellowstones kaldera ligger på mellom 16 til 20 prosent. Det er en fordobling av den tidligere antagelsen på bare 5 til 10 prosent.

Selv om det kan virke som litt av en stigning, maner forskerne til ro. Terskelen for et mulig utbrudd ligger på omkring 35 til 50 prosent magma, så det er lav risiko for utbrudd i nærmeste framtid.

Supervulkanen i Yellowstone er blant de største vulkanene i verden. Gjennom 2,1 millioner år har særlig tre utbrudd vært katastrofale – det siste for 631 000 år siden.