Slik varsles et vulkanutbrudd

Vulkanologenes jobb er å forsøke å måle seg frem til kunnskap om vulkanutbrudd

Ganggung

Fra Vitenskapens Univers: Oppgaven med å forutsi neste vulkanutbrudder en jobb for vulkanologer, som er geologer med vulkansk aktivitet som spesialfelt. Varsling av vulkanutbrudd er vanligvis basert på målinger av mindre jordskjelv i nærheten av vulkanen.

De fleste vulkaner ligger imidlertid i verdens travleste jordskjelvsoner. Dette gjør oppgaven vanskelig, for det er ikke alle skjelv som utløser vulkanutbrudd. Vulkanologene har imidlertid sporet noen helt bestemte rytmer som avslører at magma forskyver seg i magmakammeret under vulkanen før et utbrudd. Faresignalene er blant annet bestemte frekvenser eller styrken på skjelvene.

Vulkanologene overvåker også vulkanene ved hjelp av kameraer, og registrerer trykkendringer i kanalen opp mot toppen. Noen steder monteres det også sensorer som måler luftens innhold av vulkanske gasser.