Slik foregår vulkanutbrudd i verdensrommet

Isvulkaner spyr ut væske som fryser øyeblikkelig, mens vulkaner på små himmellegemer skyter glovarmt materiale flere hundre kilometer ut i verdensrommet.

På ismåner i solsystemet finnes såkalte kryovulkaner som spyr ut kaldt materiale som ammoniakk og vann.

© SHUTTERSTOCK

Vulkanutbrudd skjer i stor stil på andre himmellegemer og kan forløpe akkurat som på jorda.

Når vulkanene på Mars, Venus og antagelig også Merkur har hatt utbrudd, har smeltet steinmasse, gass og aske flommet ut fra et krater og skapt en kjegleformet forhøyning – akkurat som på jorda.

På Jupiters måne Io spyr vulkanene også ut smeltet steinmasse, men på den lille månen er tyngdekraften så svak at søylen av smelte masse kan reise seg flere hundre kilometer opp over himmellegemets overflate.

Solsystemets kalde vulkaner

Solsystemet inneholder også kalde vulkaner, kryovulkaner, som sender ut væsker som ammoniakk, vann eller metan.

De sikreste tegnene på slike vulkaner er funnet på Saturns måne Titan.

Forskerne mener også at Jupiters måner Europa og Ganymedes samt Saturns måne Enceladus og Uranus' Miranda har kryovulkaner.