Kan man forutsi vulkanutbrudd?

Det skjer stadig at mennesker blir drept i vulkanutbrudd. Kan man vite på forhånd når et utbrudd vil finne sted?

Vulkanen Tungurahua i Ecuador i utbrudd
© Shutterstock

Et vulkanutbrudd kan til en viss grad forutsies, fordi det ofte vil være flere tegn på at et utbrudd er under oppseiling. Lavaen som strømmer ut fra krateret under utbruddet, flyter først opp fra Jordens indre og inn i et magmakammer under vulkanen. Underveis presser lavaen seg gjennom berggrunnen, og denne pressingen får den stive jordskorpen til å danne jordskjelv og rystelser som geologenes seismografer kan oppfange. Samtidig endrer vulkanen form slik at andre instrumenter kan måle endringene i helningen på sidene. Når lavaen kommer nærmere jordoverflaten, avgir den gasser, og især den giftige gassen svoveldioksid. Ved å samle inn luftprøver kan geologene ofte se på den kjemiske sammensetningen og mengden av svoveldioksid hvor langt man er fra et utbrudd. Det er utviklet dataprogrammer som kan vurdere risikoen for vulkanutbrudd, og en rekke av Jordens kritiske vulkaner holdes hele tiden under observasjon.