Islandsk vulkan satte verden i stå

Askeskyen fra den islandske vulkan Eyjafjallajökull blokkerte for flytrafikken i det meste av Europa.

Etter 800 års dvale har en vulkan like ved Islands hovedstad Reykjavik begynt å rumle. Geologene er bekymret. De frykter en naturkatastrofe.

I 2010 var det vulkanen Eyjafjallajökull som fikk et utbrudd. Ingen mennesker mistet livet, men Nord-Europas flytrafikk var lammet i flere uker.

Her kan du lese beretningen om de dramatiske ukene i 2010:

Under utbruddet veltet lave og aske opp av vulkanen.

© Boaworm

Innstilt. Innstilt. Innstilt. I løpet av noen få timer stoppet flytrafikken opp, og flyplass etter flyplass i Nord-Europa stengte. Årsaken var en islandsk vulkan, lød beskjeden til de forbausede passasjerene.

Navnet på vulkanen er ikke lett å uttale, men snart hørte man navnet Eyjafjallajökull i alle nyhetsmedier. Vulkanen hadde et mindre utbrudd i mars, men det var først da den satte i gang med et nytt og mye kraftigere utbrudd i midten av april at den for alvor gjorde seg bemerket i hele verden.

Det gjorde den til gjengjeld med full tyngde, for Eyjafjallajökull slynget nå tonnevis av bitte små, skarpe askepartikler mange kilometer opp i atmosfæren.

En kraftig nordvestvind i de høye luftlagene sendte askeskyen direkte ned mot Europa, der man mente at askekonsentrasjonen var så stor at det var fare for flysikkerheten.

I land etter land forbød derfor luftfartsmyndighetene all flyging, og de fikk støtte fra flygerne, som har stor respekt for vulkansk aske.

I flere tilfeller har aske fått motorer til å slutte å virke, og oppdager en flyger at han har kommet inn i en askesky, har han stående ordre om å snu raskest mulig, redusere motorkraften og gå nedover!

På en normal hverdag er det ca. 28 000 flyginger i sivil flytrafikk i Europa, og hvis noen fremdeles var i tvil om hvor viktig flytrafikken er, ble det tydelig vist i de neste dagene da tusenvis av passasjerer var strandet.

Selv om det var vekslende områder av Europa som ble rammet av askeskyen, ble problemene snart merkbare i hele verden, for heller ikke de oversjøiske flyene til og fra Europa kunne lande eller lette. På det verste var en tredel av all lufttrafikk i verden lammet.

VIDEO: Se askeskyen på kloss hold:

(Video: Fredrik Holm)

Askeskyen fra Island førte til gjengjeld til penger i kassen for trafikken på land. Busselskaper hentet askefaste passasjerer hjem fra Sør-Europa, og togene måtte få ekstra vogner. ”Det er som juletrafikken, bare verre,” mente togpersonalet.

Noen flyreisende var så desperate at de betalte i dyre dommer for å bli kjørt i drosje, for eksempel fra Paris til København, og i Storbritannia ble det besluttet å sende marinen av gårde til Spania for å hente hjem de strandede borgerne.

I det hele tatt viste askeskyen hvor avhengige vi er blitt av luftfarten, og ikke bare til transport av mennesker: Flere benmargstransplantasjoner måtte utsettes fordi benmargen ikke nådde frem, og i Kenya måtte bøndene se blomstene ligge og visne på flyplassen – blomster som vanligvis blir solgt med god fortjeneste til europeiske forbrukere.

Flyselskapene

Flyselskapene fikk raskt kritikk for den måten de behandlet de strandede passasjerene på.

Ifølge EUs regler skal passasjerer tilbys opphold og forpleining hvis en flyavgang må innstilles, men selskapene begynte å tøye reglene fordi det dreide seg om så mange tusen mennesker – de argumenterte med at de ikke hadde råd til å følge reglene.

”Vi blir behandlet dårligere enn bagasjen,” klaget passasjerene som måtte overnatte med hodet på kofferter og bager.

  1. april 2010 dekket askeskyen store deler av Nord-Europas luftrom.
© Revolus

I løpet av den ukelange askekrisen ble det sendt ut daglige kart som viste hvor man forventet at askeskyen skulle ligge.

Kartene ble sendt ut av Eurocontrol, som har ansvaret for sikkerheten i luften, og ble basert på de 3D-datamodellene som ble utviklet tilbake i 1986 for å beregne spredningen av den radioaktive skyen fra det ødelagte atomkraftverket i Tsjernobyl.

Dette er en matematisk modell som baserer seg på beregninger fremfor målinger, og det førte til kritikk, men i første omgang holdt myndighetene stand – argumentet var at de matematiske modellene var det beste grunnlaget som fantes.

Men etter noen dager med lammet lufttrafikk fikk et par flyselskaper lov til å foreta testflyginger uten passasjerer, og da en nøye granskning av flyene ikke avslørte noen tegn på skader, besluttet de europeiske luftfartsministrene å lempe litt på reglene.

De innførte en ny inndeling av luftrommet i tre soner: én sone der det ikke var noen aske, én sone der det var litt aske i luften – opptil 0,002 gram per kubikkmeter – og én sone med så mye aske at flyging var forbudt.

Mange måtte evakueres, men vulkanutbruddet kostet ingen menneskeliv.

Shutterstock

Man måtte søke om tillatelse til å kunne fly i sonen med litt aske, og etter hver flyging måtte flyet sjekkes grundig.

Men ingen av flygingene i den nye sonen førte til problemer, og etter noen dager begynte også været å samarbeide: Vinden fjernet asken fra Europa, og 22. april gikk trafikken i luften nesten som vanlig igjen.

Men da hadde asken rukket å skape den største krisen luftfarten hadde opplevd siden 2. verdenskrig. Flybransjen slikket sårene og beregnet det totale tapet til nesten to milliarder dollar.

102 000 kanselleringer

På en vanlig hverdag letter og lander det fly 28 000 ganger i Europa. I de dagene da Eyjafjallajökull dekket luftrommet med aske, ble det i alt gjennomført­ 102 421 færre flyvninger enn normalt.

Lavpunktet ble nådd 17. og 18. april med bare ca. 5000 daglige flyvninger i Europa.

Tallene kommer fra Eurocontrol, organisasjonen som er ansvarlig for sikkerheten i luftrommet i Europa og registrerer alle flyavganger hver dag.