USGS

Hvorfor ligger verdens største vulkan midt ute i Stillehavet?

Mauna Loa på Hawaii har et utbrudd for første gang siden 1984. Ifølge forskerne er den verdens største aktive vulkan, men hvorfor ligger denne kjempen midt i Stillehavet?

Mauna Loa er verdens største vulkan og måler 17 kilometer fra havbunnen til krateret på toppen. Akkurat som resten av vulkanene på Hawaii har Mauna Loa oppstått i det geologene kaller et varmepunkt – altså et område under jordskorpen der det dannes mye magma. Derfor oppstår mange og store vulkaner nettopp her.

Hele øygruppen Hawaii med sine åtte større øyer og mange små er skapt av vulkaner, og dette er det stedet på planeten der det kommer mest magma til jordoverflaten per km2.

Havbunn danner stillehavsøyer

Vulkanene som utgjør Hawaii, er såkalte skjoldvulkaner, altså brede og forholdsvis flate vulkaner av basaltisk magma. Stort sett all havbunn under havene er dannet av basaltisk magma som flyter langt og lett med hastigheter på opptil 16 km/t. Det resulterer i vulkaner som ser ut som et ridderskjold med forsiden vendt opp.

Det er ikke så mye helning på vulkanen, så en høy skjoldvulkan dekker et enormt areal. Den største øyen på Hawaii består av fem overlappende skjoldvulkaner og dekker hele 10 430 km2.

Øygruppen som utgjør Hawaii, ligger på en rekke. Det skyldes at varmepunktet hele tiden skaper nye vulkaner sørøst for de gamle. Men det er ikke varmepunktet som flytter seg. I stedet er det jordskorpen, nærmere bestemt stillehavsplaten, som beveger seg mot nordvest.

Hawaii stammer fra jordens kjerne

Hawaii utgjør starten av en 5800 kilometer lang rekke av vulkanøyer, korallrev og undersjøiske fjell. Ifølge teorien har de oppstått av varme fra jordens kjerne.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1 Glovarm boble stiger opp

Fra jordens kjerne stiger en boble, en manteldiapir, av ekstra varmt materiale opp mot overflaten. Boblen blir presset opp av gammel jordskorpe som har sunket motsatt vei.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2 Indre varme smelter skorpen

Når boblen treffer undersiden av jordskorpen, oppstår et såkalt varmepunkt, der temperaturen er høyere enn i omgivelsene. Det danner store mengder magma som søker mot overflaten.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3 Platedrift skaper perlerad

Varmepunktet står stille mens stillehavsskorpen driver mot nordvest. Derfor oppstår hele tiden nye vulkaner, blant annet Mauna Loa, i en foreløpig 5000 kilometer lang rekke.

Varmepunktet befinner seg altså under jordskorpen og ligger stille. I 1971 satte det geofysikeren Jason W. Morgan på sporet av en revolusjonerende teori om såkalte manteldiapirer.

En manteldiapir er en boble av ekstra varmt materiale som stiger opp helt nede fra jordens kjerne. I tillegg til den som antagelig ligger under Hawaii, mener geologer at også supervulkanen Yellowstone i USA skyldes en manteldiapir.