Shutterstock

Hvor mye forurenser Etna?

Etna er Europas mest aktive vulkan og spyr svovel og CO2 ut i atmosfæren. Men i forhold til forurensing er vulkanene faktisk ikke de største synderne.

Vulkaner slipper ut mange stoffer som ville bli omtalt som «forurensning» hvis de kom fra fabrikker og trafikk.

For eksempel sender Etna på Sicilia årlig ut like mye svovel som den samlede tungindustrien i Frankrike.

Det har imidlertid vulkaner alltid gjort, så naturen i det området består av arter som tåler det.

Etna er Europas mest aktive vulkan og sender kontinuerlig ut svovel og CO2 i atmosfæren.

© Shutterstock

Også når det kommer til CO2, kan ikke vulkanenes utslipp egentlig omtales som forurensning.

Hvis ikke CO2-mengdene i atmosfæren hele tiden ble holdt ved like gjennom vulkaner, ville jorda bli kaldere og kaldere fordi ulike kjemiske prosesser hele tiden fjerner CO2 fra lufta.

Det samlede vulkanske utslippet av CO2 ligger årlig på 0,6 milliarder tonn, mens utslippene fra menneskelige kilder er omkring 36 milliarder tonn.