UPI/Alamy
Hunga Tonga-Hunga Ha’apai utbrudd

Hvor langt unna kan vulkanutbrudd høres?

Braket fra utbruddet til vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 15. januar er den høyeste lyden på jorden på 100 år.

Vulkanutbrudd kan være så voldsomme at de skaper en kraftig trykkbølge som brer seg ut gjennom atmosfæren og kan høres flere tusen kilometer unna.

Det skjedde 15. januar 2022, da den polynesiske vulkanøya Hunga Tonga-Hunga Ha'apai fikk et utbrudd med et brak som ble registrert i Anchorage og Fairbanks i Alaska, om lag 9000 kilometer unna.

Vitner fra øya Tonga sammenlignet de eksplosjonslignende lydene med bomber som ble detonert.

Trykkbølger brer seg fra vulkanen

Lyd er trykkbølger som beveger seg gjennom luften, og satellittvideoer viser hvordan trykkbølgen fra Hunga Tonga-Hunga Ha'apai spredte seg gjennom atmosfæren.

Vulkanutbrudd, Tonga-Hunga

Satellittvideoer viser hvordan trykkbølgen brer seg i alle retninger, mens vulkanen sender en utbruddssøyle av gass og aske mot himmelen.

© Japan Meteorological Agency

Da bølgene nådde Alaska, kunne lyden høres som en dyp rumling. Målinger fra Alaska Volcano Observatory bekreftet at lyden stammet fra vulkanen siden den dype rumlingen inntraff på samme tidspunkt som måleinstrumentene registrerte trykkbølgen.

Forskere fra Nasa anslår at utbruddets styrke svarte til 10 megatonn TNT – eller det samme som 500 Hiroshima-atombomber. Ifølge andre forskere var utbruddet den mest høylytte begivenheten på planeten de siste 100 årene.

Hunga Tonga-Hunga Ha'apais voldsomme eksplosjon kan skyldes et mindre utbrudd 14. januar 2022. Det meste av den 1800 meter høye vulkanen ligger under havoverflaten, og utbruddet tillot antagelig store mengder havvann å strømme inn i vulkanen. Her ble vannet gjort om til damp, noe som økte trykket kraftig og førte til den voldsomme eksplosjonen dagen etter.