Hvilket vulkanutbrudd har drept flest mennesker?

Lavaen fra vulkaner er selvfølgelig livsfarlig, men også de indirekte konsekvensene av utbruddene kan koste menneskeliv. Når de regnes med: Hvilket utbrudd har vært det verste?

Ofte er det ikke selve vulkanutbruddet, men følgevirkninger som tsunamier, jordskred og varm gass som får dødstallene til å stige.

© Shutterstock // Fotos593

1. Tambora i 1815

Tamboras utbrudd i 1815 var så voldsomt at det påvirket hele klodens klima. Temperaturen falt på globalt plan, og året 1816 ble omtalt som «året uten sommer».

© SCIENCE PHOTO LIBRARY

117.000 dødsofre

Tambora-utbruddet i Indonesia slapp løs en sky av aske på 160 km3. I tillegg til å begrave en stor del av øya Sumbawa i aske blokkerte skyen sollyset over hele jorden, slik at 1816 ble kalt «året uten sommer». Utbruddet nådde opp på verdien 7 på VEI-skalaen over eksplosiviteten i vulkanutbrudd. Skalaen går til 8.

2. Krakatau i 1883

Krakatoas utbrudd i 1883 forårsaket store tsunamier, noe som drepte to tredjedeler av innbyggerne på øya.

© Wikimedia Commons

36.000 dødsofre

Vulkanen Krakatau i Indonesia fikk et 1883 et utbrudd som blåste ut 10 km3 aske. Dessuten utløste utbruddet store tsunamier som forårsaket mange av dødsfallene. Eksplosiviteten i utbruddet lå på 6 på VEI-skalaen.

3. Mt. Pelée i 1902

mount pelée vulkan
© DeGolyer Library/SMU Central University Libraries

29.000 dødsofre

Mt. Pelée, som ligger på den karibiske øya Martinique, fikk et 1902 et utbrudd som skapte askestrømmer med en temperatur på opptil 1000 grader. Etter utbruddet lå forkullede lik spredt rundt i gatene. Askemengden fra utbruddet var på 1 km3, og styrken lå på 4 på VEI-skalaen.

4. Nevado del Ruiz i 1985

nevado del ruiz vulkan
© The Asahi Shimbun/Getty Images

25.000 dødsofre

Vulkanen Nevado del Ruiz i Colombia leverte i 1985 et voldsomt utbrudd. Blant konsekvensene var gigantiske søleskred som førte til mange dødsfall. I alt sendte utbruddet ut 0,02 km3 aske, og eksplosiviteten lå på 3 på VEI-skalaen.

5. Unzen i 1792

unzen vulkan

14.300 dødsofre

Unzen i Japan fikk et 1792 et utbrudd som resulterte i en voldsom kollaps av et stort lavakammer. Kollapsen utløste en tsunami som var skyld i de fleste av dødsfallene. Utbruddet frigav 0,1 km3 aske, og styrken var bare 2 på VEI-skalaen.