Shutterstock
Vulkansk aktivitet Yellowstone

Hva om ... Yellowstone fikk et utbrudd?

Kvelende askeregn, klimaendringer og hungersnød – det er bare noen av konsekvensene hvis supervulkanen under Yellowstone får et utbrudd.

Tre ganger i løpet av de siste 2,1 millioner år har supervulkanen under den amerikanske nasjonalparken Yellowstone fått et utbrudd, og hver gang har den etterlatt seg voldsomme spor.

Skulle et superutbrudd ramme igjen, vil det påvirke hele verden.

Glødende strømmer av aske og giftige gasser vil svi av statene Montana, Idaho og Wyoming, mens pimpstein og aske vil regne ned over resten av USA.

Jorden blir mørk og kald

I dagene etter et superutbrudd fra Yellowstone-vulkanen vil lava bre seg over store områder. Samtidig vil aske og svovel bli spredt for alle vinder og senke klodens temperatur.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Lava kan utslette stater

I den såkalte dødssonen vil lava og glødende strømmer av gass og aske ødelegge store områder. Analyser av tidligere utbrudd viser at lava dekket et område på 340 km2.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Aske drysser ned over USA

I nærliggende byer som Salt Lake City vil asken legge seg i et metertykt lag. Selv New York på den motsatte kysten vil bli truffet av aske som ødelegger avlinger og trenger ned i lungene.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Kloden blir mørk og kald

Atmosfæren blir fylt med opp mot 1000 km3 aske og svovel – som vil endre klimaet. Solstråler får problemer med å trenge gjennom, noe som senker temperaturen globalt.

Asken vil påføre store skader på for eksempel bygninger, avlinger og infrastruktur samt forårsake alvorlige lungeskader.

3000 kilometer bred askesky formørker himmelen

Supervulkaner kan støte ut over 1000 km3 materiale, og askepartiklene vil nå 30–50 kilometer opp i atmosfæren – to-fem ganger høyere enn marsjhøyden til passasjerfly. Her vil de danne en gigantisk askesky med en diameter på minst 3000 kilometer.

Analyser fra tidligere superutbrudd avslører at asken sprer seg over titusenvis av km2.

Den massive skyen av aske vil formørke himmelen over hele verden. Samtidig vil svovelsyre fra utbruddet ha en kjølende effekt på klimaet siden den reflekterer solstrålene. Mangelen på sollys vil bety feilslått avling og hungersnød i store deler av verden.

Risikoen for utbrudd er minimal

Heldigvis er det ingen overhengende fare for et utbrudd fra Yellowstone. Bare tre utbrudd på 2,1 millioner år viser at det er en ytterst sjelden begivenhet.

Samtidig er det hele 640 000 år siden magmakamrene ble tømt forrige gang.

Derfor mener forskerne at det er en risiko på 0,1 prosent for et superutbrudd fra Yellowstone i løpet av det 21. århundret.