Forstå supervulkaner på 2 minutter: Dommedag lurer under bakken

Et eneste supervulkanutbrudd er nok til å sende jorda inn i en årelang vinter med mørke, kulde og giftig regn. Nå skal en tre km dyp boring lære forskerne å slå alarm i tide.

En sky av aske stiger til værs. Forrige gang en supervulkan fikk et utbrudd, var for 74 000 år siden.

© OLIVIER GRUNEWALD

PROBLEMET:

Jordskjelv utløser enorm eksplosjon

Da supervulkanen Toba i Indonesia fikk et utbrudd for om lag 74 000 år siden, skjøt 2800 kubikkilometer materiale opp i været og blokkerte for alt sollys i en periode på seks til åtte år.

Det er vanskelig å spå utbrudd fra supervulkaner, som skyldes enorme magmakamre, fordi det er så få av dem.

Forskerne vet ikke hva som utløser et utbrudd, men teorier peker på at steingrunnen over magmakammeret spiller en viktig rolle

Magma stiger langsomt til værs og presser mot «taket», og hvis det blir svekket av for eksempel jordskjelv, kan den bryte igjennom.

SKREKKSCENARIOET:

Supervulkan slukker lys og varme

Eksperter har regnet på konsekvensene av at en av de største supervulkanene, Yellowstone i USA, får et utbrudd: To millioner tonn svovel vil bli skutt om lag 50 km opp i atmosfæren, og i løpet av noen uker omslutter de vulkanske gassene hele jorda.

Mangelen på sollys gir globale temperaturfall på opptil 20 °C. Da Yellowstone fikk sitt forrige utbrudd for 2,1 millioner år siden, utløste det en 1000 år lang periode med lavere temperaturer.

Et utbrudd vil i dag føre til 90 000 dødsfall øyeblikkelig og gjøre to tredjedeler av USA ubeboelig.

JORDA BLIR EN ØRKEN

LØSNINGEN:

Advarsler og sopp skal redde menneskeheten

Utbrudd av supervulkaner er umulige å hindre. Det beste forsvaret er derfor å være ute så tidlig som mulig for å evakuere befolkningen.

Utbrudd fra noen supervulkaner kan varsles med en usikkerhet på et par år, men ved å studere faresignaler prøver forskerne å forutsi utbruddene mer presist.

I dag er det mulig å lage 3D-kart over magmabevegelser ved hjelp av mange små seismometre som måler bevegelser i bakken fra flere vinkler. Systemet kan fange opp små tegn på at en vulkan våkner.

Forskere er også i gang med å bore tre kilometer ned under overflaten i vulkanområdet Campi Flegrei i Italia for å finne ut hva det er som gjør at jordskorpen gir etter for magmaen.

Hvis vi får mer tid på å forberede oss, kan vi legge om matproduksjonen og for eksempel dyrke sopp, siden de ikke trenger sollys. Noen forskere arbeider med ideer om å pumpe ut drivhusgasser i atmosfæren for å bøte på den verste vulkanske vinteren.

Forskere borer tre kilometer ned i vulkanområdet Campi Flegrei i Italia for å kunne forutsi utbrudd.

© GIUSEPPE CICCIA/NURPHOTO/SCANPIX & OSSERVATORIO VESUVIANO