Finnes det kald lava?

Noen nevnte nylig at det finnes vulkaner som spyr ut kald lava. Stemmer det? Og hvordan arter den kalde lavaen seg?

Oldoinyo Lengai volcano

Det stemmer at det finnes ”kald lava”. Lavaer flest er flytende ved temperaturer over 900 °C, men i Tanzania finnes det en vulkanmed lava som holder bare 500 °C.

Vulkanens navn er Oldoinyo Lengai, som på det lokale masaispråket betyr Gudenes fjell. Den er en del av vulkansystemet som danner den lange sprekken ved navn East African Rift Valley.Lava skaper vanligvis et bilde av en rødglødende masse av smeltet stein. Men i Oldoinyo Lengai er lavaen på grunn av den lave temperaturen nesten svart og ligner derfor mer på rennende søle.

Oldoinyo Lengai smoke

Lavaens egenskaper avgjøres av sammensetningen av de smeltede bergartene, og hvor dypt nede den kommer fra. Vanligvis er kvartsrike lavaer tyktflytende, mens lavaer med lite kvarts er tyntflytende. For øvrig gir høy temperatur også tyntflytende lava, mens begrensede temperaturer fører til at lavaen blir tyktflytende. I Oldoinyo Lengai er forholdet det stikk motsatte.

Oldoinyo Lengai lava

Vulkanens lava er nemlig både nokså kald og tyntflytende. Det skyldes den usedvanlige sammensetningen av lavaen, som er både rik på karbonater og har et høyt innhold av natrium og kalium. Lavaen kalles karbonatitt, og det er det eneste stedet i verden der man vet om denne lavatypen. Vulkanen har hatt utbrudd flere ganger de siste hundre årene. Sist det skjedde, var i perioden 2007–2008.