Shutterstock

Derfor kan lava størkne i stående formasjoner

Søyleformasjonene er dannet av magma som har trengt opp fra jordas indre. Vind og vær og myke bergarter klarer resten over noen millioner år.

I vannkanten på den lille ubebodde øya Isle of Staffa i Skottland tårner søyler av størknet lava seg opp i været.

Selv om formasjonene av såkalt søylebasalt ser kunstige ut, er de resultatet av en helt naturlig prosess som kalles intrusjon.

Ordet intrusjon stammer fra det engelske ordet intruder – en inntrenger.

Havfugler har inntatt søyle-øy

Isle of Staffa er en øy vest for Skottland. Navnet kan oversettes til “stav-øya”, og vikingene valgte den, fordi lavaformasjonene visstnok minnet dem om stedene de kom fra, der mange hus sto på påler.

Shutterstock

Dyreliv

Brukt som hekkeplass av mange havfugler.

Shutterstock

Høyeste punkt

42 meter.

Shutterstock

Befolkning

Øya har vært ubebodd siden 1800.

Shutterstock

På Isle of Staffa har søylene oppstått for om lag 60 millioner år siden, ved et stort utbrudd fra en undersjøisk vulkan.

Flytende magma trengte opp gjennom lag som besto av bergartene sandstein og gneis.

Grunnfjellet var på det tidspunktet mer enn 400–1200 millioner år gammelt, og de eldre bergartene var mer porøse og lettere å erodere vekk enn de nye intrusjonene av basalt.

Søyler av størknet lava står igjen etter at bergartene rundt den har erodert bort.

© Shutterstock

Gjennom millioner av år brøt vind og vær ned de svakere bergartene, slik at det til slutt bare var intrusjonene, altså den størknede lavaen, igjen.

I dag er søylene et yndet turistmål, og Isle of Staffa er et fredet naturområde.