91 vulkaner funnet under Antarktis

Dette er i tillegg til 47 allerede kjente vulkaner. Et utbrudd vil smelte mer is i en region som allerede er påvirket av klimaendringer.

Vulkaner under isen:

Forskere frykter hva som vil skje hvis en av de mange vulkanene under Antarktis får et utbrudd.

© Shutterstock

Isen som smelter på polene er et av de mest synlige bildene på den globale oppvarmingen. Men forskere har nå oppdaget at skjulte vulkanerligger på lur under isen, og de kan kanskje få isen til å smelte enda raskere.

I alt har forskere fra Edinburgh University oppdaget 91 nye vulkaner under isen langs kyststrekningen i det vestlige Antarktis.

Tidligere har forskere funnet 47 vulkaner i området, men med det nye funnet er totalen altså nå 138 vulkaner på en strekning på 3500 kilometer. Vulkanene varierer i høyde fra 100 til 3850 meter og er dekket med opptil fire kilometer tykk is.

Frykt for stigende vannstand

Forskerne tror det ligger enda flere vulkaner under isen, faktisk er det antagelig det området med den høyeste konsentrasjonen av vulkaner på jorden. Og det gjør det store spørsmålet enda mer relevant: Hvor mange av dem er aktive?

Hvis en vulkan under isen får et utbrudd, kan det destabilisere is over Vest-Antarktis enda mer, noe som kan føre til at havet stiger enda mer, noe som allerede er et globalt problem.

Kan starte en ond sirkel

Forskerne peker også på at mange vulkaner finnes i områder som tidligere har ligget under is, for eksempel Island og Alaska.

Teorier går på at når isen over vulkanene blir tynnere og trykket dermed faller, vil aktiviteten i vulkanene øke, og mer is vil smelte, noe som i verste fall kan starte en ond sirkel.