4 nyheter om vulkanutbrudd

Spesielle lava-krystaller kan nå avsløre hvor farlige utbruddene er, og forskerne kan oppdage farlig magma selv tre kilometer under bakken. Her er fire korte nyheter fra vulkanforskningen.

Spesielle lava-krystaller kan nå avsløre hvor farlige utbruddene er, og forskerne kan oppdage farlig magma selv tre kilometer under bakken. Her er fire korte nyheter fra vulkanforskningen.

Shutterstock

1. Lava flyter flere kilometer under bakken

© Getty Images

Når et krater fylles med lava, kan den komme langveis fra.

Geologer fra USA har brukt radarmålinger til å følge et stort område ved en vulkan i Nicaragua.

Målingene avslører at lava gjør at overflaten stiger med 6–7 cm, selv 3 km unna.

Overvåkingen av vulkansk aktive områder bør altså foregå over større avstander.

2. Vulkan slipper løs gasser fra isbre

© Shutterstock

Den islandske vulkanen Katla gjør at enorme mengder av drivhusgassen metan slipper løs fra isbreen Sólheimajökull.

Gassen er fanget under isbreen og stiger opp i atmosfæren når varme fra vulkanen smelter isen.

Om sommeren slipper 41 tonn metangass ut hver dag – det svarer til utslippet fra 136 000 kuer.

3. Krystaller forutsier vulkanutbrudd

© Dr Margherita Polacci/ University of Manchester

I flytende lava dannes små krystaller som avslører hvordan et utbrudd vil utvikle seg.

Engelske forskere har oppdaget at hvis det er få krystaller i lavaen, vil utbruddet foregå raskt, lavaen vil flyte fort og bre seg langt.

Evakueringsplaner kan derfor bli bedre hvis geologer undersøker lavaen tidlig.

4. Vulkanutbrudd skaper skiferolje

© RICE

Geologer har funnet ut at skiferoljen under bakken i Nord-Amerika antagelig er skapt av vulkanutbrudd for 100 millioner år siden.

Skiferolje er tynne lag av råolje i bergarter. Vulkanene har trolig brakt næringsstoffer til overflaten, slik at mengden av mikroorganismer har eksplodert.

De har i dag blitt til olje.