Shutterstock

Virvler orkaner alltid samme vei?

På satellittbilder kan man se hvordan vinden i orkaner virvler rundt midten. Men roterer de alltid samme vei?

Orkaner oppstår når luftstrømmer beveger seg fra områder med høyt trykk mot områder med lavere trykk. På den nordlige halvkule går vinden alltid mot klokken rundt et orkanlavtrykk. På den sørlige halvkulen er retningen motsatt.

Årsaken til at luftstrømmene danner en spiral mot lavtrykket, er den såkalte corioliseffekten, som framkalles av jordens rotasjon.

Hvis jorden ikke roterte, og bare trykkforskjellen var involvert, ville vinden styre rett mot sentrum av lavtrykket.

Resultatet av corioliseffekten er at enhver bevegelse nord for ekvator bøyes av mot høyre, og sør for ekvator mot venstre. I de aller fleste sammenhenger er avbøyningen minimal, men for bevegelser over lange avstander eller lang tid har den betydning.

Friksjonsmotstand skaper spiraler

På den nordlige halvkule vil en luftpartikkel på vei mot sentrum av et lavtrykk altså bli vendt mot høyre. Avbøyningen fortsetter helt til det er balanse mellom trykkforskjellen og corioliseffekten.

Det betyr at luftpartikkelen under perfekte forhold ville ende med å gå i sirkel rundt lavtrykket. Men fordi vinden blir bremset av friksjonsmotstanden mot jord- eller havoverflaten, går luftpartikkelen i en spiral inn mot lavtrykkets sentrum.

Corioliseffekten har innvirkning over hele jorden, unntatt langs ekvator.

Jordens rotasjon får luften rundt et lavtrykk til å virvle mot klokken på den nordlige halvkule – og med klokken på den sørlige.

© Shutterstock