Shutterstock
Verdens største innsjø

Verdens største innsjø

Verdens største innsjø er Det kaspiske hav, og den dekker et areal som er større enn Tyskland. Se listen over verdens 5 største innsjøer her.

Hva heter verdens største innsjø?

For mange er første innskytelse innsjøen Bajkal, som ligger i Russland og som har en plass på UNESCOs Verdensarvsliste.

Men Bajkal har bare vunnet tittelen som verdens eldste og dypeste innsjø.

Verdens største innsjø er nemlig Det kaspiske hav, som med sine 371 000 km2 dekker et areal som er større enn Tyskland. Til sammenligning er Bajkal bare 31.722 km2.

Les mer om verdens største innsjøer i denne artikkelen.

Her er verdens fem største innsjøer

Det kaspiske hav

Verdens største innsjø

Verdens største innsjø, Det kaspiske hav

Det kaspiske hav har ulikt miljø, alt etter om man er i innsjøens nordlige eller sørlige ende. Mot nord er innsjøen grunn og inneholder lite salt, og om vinteren fryser store deler til. Mot den sørlige delen av innsjøen blir dybden og saltinnholdet større.

© Shutterstock
  • Areal: 371 000 km2er.
  • Bredde og lengde: Det kaspiske hav er 1300 kilometer bred og 1200 kilometer lang.
  • Dybde: 186 meter i gjennomsnitt.

Verdens største innsjø er Det kaspiske hav – som på engelsk kalles The Caspian Sea.

Innsjøen, som er en saltsjø, ligger i Øst-Europa på grensen mellom Europa og Asia. Det er landene Aserbajdsjan, Iran, Russland, Kasakhstan og Turkmenistan som har kystlinje til innsjøen.

Det kaspiske hav får sitt navn siden det både har trekk fra en innsjø og et hav. Den klassifiseres imidlertid som en innsjø, og altså også verdens største innsjø.

Fra et vitenskapelig synspunkt er Det kaspiske hav et endorheisk basseng, noe som betyr at innsjøens vannmasser ikke flyter ut til noen ytre innsjøer eller hav.

Det resulterer i at vannet bare kan forsvinne via fordamping. Det er med på å skape en opphopning av salt i vannet, og derfor er den typen innsjøer mer salte enn havet. Derav kommer navnet saltsjø.

Vil du vite mer om verdens andre rekorder? Da les også artiklene våre om verdens største land og verdens høyeste bygning.

Lake Superior

Verdens nest største innsjø, Lake Superior

Lake Superior er den største og minst forurensede innsjøen av The Great Lakes.

© Shutterstock
  • Areal: 82 350 km2.
  • Bredde og lengde: Lake Superior er 258 kilometer bred og 563 kilometer lang.
  • Dybde: 406 meter.

Lake Superior – også kalt Superiorsjøen – er verdens største ferskvannssjø, den nest største innsjøen i verden, og den største og mest nordlige innsjø av The Great Lakes mellom USA og Canada.

De store sjøene, The great lakes i USA og Canada

The Great Lakes er en fellesbetegnelse for de fem store innsjøene: Superior, Huron, Michigan, Erie og Ontario, som alle ligger på grensen mellom USA og Canada.

© Shutterstock

Innsjøen grenser til statene Minnesota, Wisconsin, Michigan og Ontario i Canada. Den tar imot vann fra omkring 200 elver, med Nipigon og St. Louis som de største.

Verdens nest største innsjø er en stor del av Saint Lawrence Seaway som er en skipsrute som forbinder The Great Lakes med Atlanterhavet. På skipsruten fraktes årlig mer enn 100 millioner tonn varer.

Noen av de viktigste havnebyene på ruten er Duluth og Thunder Bay, der det blir fraktet store mengder olje, korn, tømmer og jernmalm.

LES OGSÅ: Norges største innsjø – og 4 andre store innsjøer i Norge

Lake Victoria

Lake Victoria er Afrikas største innsjø

Victoriasjøens kystlinje er på 3440 kilometer og består av mer enn 3000 øyer.

© Shutterstock

Areal: 69 484 km2
Bredde og lengde: Lake Victoria er 240 kilometer bred og 337 kilometer lang.
Dybde: 82 meter.

Lake Victoria – også kalt Victoriasjøen – er den største innsjøen i Afrika, den andre største ferskvannssjøen i verden og den tredje største innsjøen i verden.

Innsjøen som er oppkalt etter den engelske dronning Victoria, ligger i det østlige Afrika, mellom Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi og Rwanda.

I Lake Victoria findes det over 200 ulike fiskearter. Mange av fiskene er arter av ciklider, som er en familie inne for piggfinnefisker.

Fiske i Victoriasjøen

Hvert år brødfør fisk fra Lake Victoria 40 millioner mennesker, men økosystemet er rammet av overfisking og forurensning – og det truer framtidens fiske i innsjøen.

© Shutterstock

Rundt omkring innsjøen er det tett befolkede landbruksområder.

Det har blant annet medført økt erosjon og forurensning av innsjøen med kunstgjødsel og plantevernmidler fra landbruket.

Innsjøen har også blitt preget av stor invasjon av vannhyasinter, og i 1998 var 80 prosent av Ugandas lange kystlinje på 300 kilometer dekket helt til. Vannhyasinter ligger seg som et tykt teppe på vannet, og det har gitt store problemer for fiske og for vannkraftverk.

I tillegg medførte folkemordet i Rwanda i 1994 til at mange lik fløt ut i innsjøen og utgjorde en helserisiko.

Samlet sett har alt dette medført store miljømessige problemer for innsjøen, og flere internasjonale organisasjoner har i mange år jobbet for å redde den.

Lake Huron

Verdens fjerde største innsjø, Lake Huron

Huronsjøen er hjem for verdens største øy i en innsjø – nemlig Manitoulin Island.

© Shutterstock

Areal: 60 700 km2
Bredde og lengde: Lake Huron er 183 kilometer bred og 331 kilometer lang.
Dybde: 229 meter dyp.

Lake Huron – også kalt Huronsjøen – er den tredje største ferskvannssjøen, den fjerde største innsjøen i verden – og den nest største innsjøen av The Great Lakes, som ligger mellom USA og Canada.

Innsjøen er omgitt av den amerikanske staten Michigan og den kanadiske provinsen Ontario, og så utgjør den, akkurat som Lake Superior, en stor del av Saint Lawrence Seaway.

Tømmer og fiske har vært viktige økonomiske aktiviteter i Lake Huron-reigionen. I tillegg er den nordlige bukten, Georgian Bay, et populært feriereisemål på grunn av badestrendene sine og småøyer i området.

Lake Huron var det første av The Great Lakes som ble oppdaget av europeere, da de to franske oppdagelsesreisende Samuel de Champlain og Étienne Brûlé kom fram til Georgian Bay i 1615.

Lake Michigan

Michigansjøen er den femte største innsjøen i verden

Den tredje største byen i USA, Chicago, ligger i den sørlige delen av Lake Michigan.

© Shutterstock
  • Areal: 57 757 km2.
  • Bredde og lengde: Lake Michigan er 190 kilometer bred og 517 kilometer lang.
  • Dybde: 281 meter.

Lake Michigan – også kalt Michigansjøen – er den fjerde største ferskvannssjøen og den femte største innsjøen i verden.

Innsjøen er også en del av The Great Lakes, og den eneste av innsjøene som bare ligger i USA. Som navnet antyder, så ligger innsjøen ved staten Michigan.

Innsjøen er via sundet Mackinacstredet forbundet med Lake Huron, og derfor er den også viktig i forbindelse med Saint Lawrence Seaway.

Utslipp av spillvann fra storbyer – blant annet fra Chicago, som ligger i den sørlige delen av innsjøen – har medført en alvorlig forurensning av innsjøen som truer dens økologiske balanse. Det til tross er mange områder langs innsjøen populære turistreisemål.

Hva er Europas største innsjø?

Europas største innsjø, Ladoga

Ladogas nordvestlige del var tidligere finsk.

© Shutterstock

Europas største innsjø er Ladoga. Den ligger i det nordvestlige Russland, rett ved grensen til Finland.

Europas største innsjø har et areal på 18 400 km2 og er 380 meter dyp i den nordlige delen.

Innsjøen har tilløp og dreneres av den russiske elven Neva, som går gjennom St. Petersburg og videre til Finskebukten.

Klimaet rundt Ladoga er kaldt, og i vintermånedene er innsjøen helt dekket av is.

I den nordlige delen av innsjøen er mange høye klipper, og på grunn av tåke og varige stormer er innsjøen kjent for å by på vanskelig seilas.

Innsjøen har også på mange øyer. Faktisk er det omkring 660 øyer der den største er Riyekkalan-Sari.

Kilder: Den store danske og Britannica