Shutterstock
Nilen er verdens lengste elv.

Verdens lengste elv

Nilen er verdens lengste elv. Den flyter 6650 kilometer gjennom Afrika og munner ut i Middelhavet ved Egypt. Amazonas kommer like bak, bare noen få kilometer kortere. Noen forskere mener til og med at den egentlig er verdens lengste elv.

Verdens lengste elv

Nilen slanger seg 6650 kilometer gjennom det nordøstlige Afrika fra sin sørligste kilde i Victoriasjøen i det sørlige Uganda og munner ut i Middelhavet ved nordkysten av Egypt.

Nilen er verdens lengste elv, men det er ikke mange kilometer som skiller den fra Amazonas, som er den nest lengste. Amazonas i Sør-Amerika er nemlig bare 155 kilometer kortere, og i 2007 kom brasilianske forskere med et oppsiktsvekkende utspill.

Etter en lang ekspedisjon opp i Perus snødekkede fjell fant forskerne en ny kilde for elven, noe som fikk den samlede lengden opp i 6800 kilometer.

Det avgjørende funnet møtte imidlertid motstand fra andre eksperter, som hevdet at Nilen fortsatt var verdens lengste elv.

Og ettersom de brasilianske forskerne aldri har publisert funnene sine og dermed ikke en gang for alle har bevist at Amazonas er lengre, regnes Nilen fortsatt for å være jordens lengste elv.

Her er verdens lengste elver:

1 Nilen (6650 kilometer)
2 Amazonas (6400 kilometer)
3 Yangtze (6300 kilometer)
4 Mississippi-Missouri-Red Rock (5969 kilometer)
5 Jenisej (5539 kilometer)
6 Huangelven (5500 kilometer)
7 Ob-Irtysj (5410 kilometer)
8 Rio de la Plata-Paraná-Rio Grande (4880 kilometer)

Nilen

Lengde: 6650 kilometer.
Land: Uganda, Sudan, Kenya, Egypt, Tanzania, Sør-Sudan, Kongo, Etiopia, Eritrea, Burundi, Rwanda

Verdens lengste elv består egentlig av to elver: Den hvite Nilen, som springer ut fra Victoriasjøen i Uganda, og Den blå Nilen, som springer ut fra Tanasjøen i Etiopia.

De to elvene møtes i Sudan, og derfra flyter Nilen videre gjennom Sudan og Egypt, før Nilen renner ut i Middelhavet i det såkalte Nildeltaet i det nordlige Egypt.

Nildeltaet måler 24 000 kvadratkilometer, noe som gjør det til et av de største elvedeltaene i verden.

Den blå nilen og Den hvite nilen møtes ved Sudans hovedstad, Khartoum.

Selv om elvene ikke alltid ser hvite eller blå ut, er det her snakk om henholdsvis Den hvite nilen (t.v.) og Den blå nilen (t.h.).

© Wikimedia Commons

Nilen har av mange blitt kalt sivilisasjonens vugge fordi det gamle egyptiske riket oppsto for om lag 3000 år f.Kr.

Hyppige oversvømmelser av elvedalen i sommermånedene gjorde jorden ekstraordinært fruktbar, og den livsviktige jorden ble derfor årlig velsignet av den sittende faraoen og guden Hapi.

Uten Nilen hadde ikke Egypten vært i stand til å utvikle seg som det gjorde siden Nilen forsynte ørkenen med vann og gjorde det mulig å dyrke det ellers tørre landskapet.

Dessuten var Nilen en viktig transportrute for egypterne, som kunne frakte varer og bygningsmaterialer over lange avstander.

Kongenes dal ved Nilens vestlige bredde.

Kongenes dal ligger ved Nilen i Egypt. Her ligger faraoene fra Det nye riket begravet – det gjelder blant annet den berømte faraoen Tutankhamon.

© Shutterstock

De fleste av byene i det gamle Egypt lå tett på Nilen, og muligheten for å dyrke jorden langs elven skapte enorm velstand, noe som gjorde det mulig å finansiere blant annet pyramidene i Giza (oppført omkring 2600 f.Kr.) i nærheten av Kairo og Tempelet i Karnak (oppført om lag 1900 f.Kr.), som ligger ved byen Luxor.

I dag er verdens lengste elv fortsatt en viktig og avgjørende ressurs i forhold til energiforsyning, landbruk, transport og generell økonomisk vekst i det nordvestlige Afrika.

Amazonas

Lengde: 6400 kilometer.

Land: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Peru og Surinam.

Amazonas ble første gang kjent i den vestlige verden da den spanske erobreren Francisco de Orellana oppdaget elven ved en tilfeldighet i 1541.

Noen få år tidligere hadde Orellana erobret Inkariket, men tørsten hans etter gull var ikke slukket, og i begynnelsen av 1540-tallet ledet han en ekspedisjon som skulle finne det sagnomspunne landet av gull, El Dorado.

I 1541 kom den spanske erobrerens ekspedisjon til Amazonas og seilte som første europeere opp den gigantiske elven som strekker seg 6400 kilometer gjennom Sør-Amerika fra sine kilder i Andesfjellene til munningen i Atlanterhavet.

Francisco Orellana kalte opp elven etter de kvinnelige krigerne fra den greske mytologien som gikk under navnet amasonene.

Årsaken var at den spanske erobreren opplevde å bli beskutt av langhårede krigere i bastskjørt bevæpnet med pusterør som han trodde var kvinner.

Amazonas havner så vidt på en andreplass over verdens lengste elver, men målt ut fra vannmengde kommer ingen elver opp på siden av Sør-Amerikas største elv.

Det lever over 2000 fiskearter i Amazonaselva – inkludert pirajaen.

Amazonaselva har over 2000 ulike fiskearter, alt fra elektriske åler til stimer av blodtørstige pirajaer.

© Shutterstock

Det anslås at 15–20 prosent av alt det ferskvannet som flyter ut i verdenshavene, stammer fra Amazonas.

Hvert sekund leder den gigantiske elven over 200 000 kubikkmeter vann ut i havet, mer enn Nilen, Mississippi og Yangtze til sammen.

Det er nok til at Amazonas på under ett minutt kan generere én liter drikkevann til hver av jordens sju milliarder mennesker.

Yangtze

Lengde: 6300 kilometer.
Land: Kina

Yangtze er en viktig kilde til liv for Kinas nesten 1,4 milliarder mennesker.

Den gigantiske elven har sitt opphav i Tibets isbreer og løper 6300 kilometer gjennom Kina til munningen ved millionbyen Shanghai på landets østkyst.

WWF anslår at omkring en tredjedel av Kinas befolkning bor rundt Yangtze, og med statusen som verdens tredje lengste elv leverer den også drikkevann som svarer til 40 prosent av Kinas samlede forbruk.

Dessuten er 70 prosent av risproduksjonen, 40 prosent av kornproduksjonen og 40 prosent av Kinas samlede BNP et direkte resultat av Yangtzes livgivende vann.

Yangtze bringer imidlertid også død og ødeleggelse med seg.

Elven løper ofte over sine bredder, og oversvømmelser har forårsaket store ødeleggelser og kostet millioner av menneskeliv gjennom historien.

18. august 1931 gikk Yangtze over sine bredder og tok direkte og indirekte livet av 3,7 millioner mennesker de neste månedene. Oversvømmelsen regnes for en av de største naturkatastrofene på 1900-tallet.

For å unngå lignende katastrofer har Kina brukt milliarder på å bygge demninger. Den mest oppsiktsvekkende ble innviet i 2006 og går under navnet De tre kløfters demning.

Demningen ligger i Hubei-provinsen og er med en høyde på 180 meter og en lengde på mer enn 2000 meter verdens største.

De tre kløfters demning ved Yangtze-elven.

De tre kløfters demning i Yangtze-elven kostet nesten 140 milliarder kroner å bygge, og det imponerte byggverket har blitt kalt for vår tids Kinesiske mur.

© Shutterstock

De tre kløfters demning omfatter en kunstig innsjø som er halvannen gang større enn Danmark.

Demningen er også en del av verdens største vannkraftverk som kan levere 22 500 megawatt strøm. Til sammenligning leverer et gjennomsnittlig kull- eller atomkraftverk om lag 1000 megawatt.

Området rundt Yangtze har de senere tiårene blitt forvandlet til landbruksland og industriområder.

Transformasjonen har blant annet hatt store konsekvenser for dyrelivet i elven, ikke minst for Yangtzes siste pattedyr, den finneløse nisen som kalles yangtzedelfin.

Ifølge WWF lever det i dag bare mellom 1000 og 1800 eksemplarer av det svært truede pattedyret i Kinas lengste elv.

Mississippi

Lengde: 5969 kilometer.
Land: USA og Canada

Mississippi er Nord-Amerikas største elvesystem og verdens fjerde lengste elv.

Når man regner med bielven fra Missouris kilde, er Mississippi nesten 6000 kilometer lang.

Elvesystemet drenerer omkring 3,2 millioner km2 – eller noe som svarer til nesten halvparten av USAs 48 sammenhengende stater samt en liten del av Canada.

Selve ordet Mississippi kommer fra et ojibwa-indiansk navn «Messipi» som betyr «stor elv».

Mississippi har spilt en avgjørende rolle i USAs historie, og opp gjennom 1800-tallet begynte handelsmenn å frakte store mengder gods mellom statene via hjuldampere på Mississippi.

Store gårder vokste også opp langs Mississippi, og elven ble dermed en viktig brikke i USAs økonomiske vekst under industrialiseringen.

Mississippi-elva danner rammen for suksessforfatteren Mark Twains klassiker Huckleberry Finn.

Forfatteren Mark Twain vokste opp langs Mississippi og er blant annet kjent for romanen Huckleberry Finn, som utspiller seg langs den samme elven.

© Wikimedia Commons

Mississippi har imidlertid også ført med seg store ødeleggelser.

Elven har gått over sine bredder mange ganger noe som har medført store oversvømmelser gjennom tidene.

Den verste oversvømmelsen i nyere tid fant sted i 1993, da vannstanden på sensommeren nådde 14 meter over sitt normale nivå.

I alt 73 byer ble berørt av oversvømmelsene som tok livet av 47 mennesker, destruerte 50 000 hjem og forårsaket skader for mellom 15 og 20 milliarder dollar.

Jenisej

Lengde: 5539 kilometer.
Land: Russland og Mongolia.

Jenisej er den største elven i Russland med en lengde på over 5500 kilometer.

Elven består av Store Jenisej og Lille Jenisej, som stammer fra henholdsvis Sajanfjellene i Russland samt fra Mongolia. De to elvene flyter sammen og munner ut i Karahavet langt mot nord.

Jenisej er litt kortere enn Mississippi, men vanngjennomstrømningen er halvannen ganger større.

Jenisej er mer enn 5500 kilometer lang og munner ut i Karahavet i det nordlige Sibir.

Jenisej passerer gjennom den sibirske storbyen Krasnojarsk, med nesten en million innbyggere.

© Shutterstock

Jenisej drenerer 2,5 millioner km2 i det sentrale Sibir, og elven har 55 unike fiskearter, blant annet den sibirske støren og arktisk flyndre.

Det er imidlertid ikke bare dyrelivet som blomstrer ved Jenisej.

Russlands største vannkraftverk – og verdens sjette største – Sayano-Shushenskaya HPP ligger ved Jenisej, på grensen mellom Krasnoyarsk-territoriet og Khakasia.

Byggingen av vannkraftverket begynte i 1956 og ble avsluttet i 1972. Vannkraftverket har en demning på 242 meter og leverer 6000 MW strøm til den russiske befolkningen.

Huang He

Lengde: 5500 kilometer.
Land: Kina

Huang He er kjent som fødestedet for Kinas sivilisasjon. Ved elvens bredder oppsto landets første dynasti, Xia-dynastiet, for nesten 4000 år siden.

En velkjent legende om keiseren Yu lyder at han temmet en massiv oversvømmelse av Huang He for nesten 4000 år siden.

Med å stanse oversvømmelsene gjorde han det mulig å etablere et fruktbart landbruk som senere banet vei for Kinas første dynasti.

I 2016 fant forskere bevis for at den sagnomspunne oversvømmelsen faktisk fant sted for nesten 4000 år siden.

Karbon 14-analyse av barneskjeletter fra perioden antyder at et stort jordskjelv skapte massive oversvømmelser i Kinas gule elv for nettopp 4000 år siden.

Forskerne fant også spor etter jordskred som blokkerte Huang Hes løp i provinsen Qinghai i nærheten av Tibet.

Ifølge legenden skal keiseren Yu ha temmet den oversvømte elven ved å organisere et gravearbeid som endret elvens løp. Den historien får støtte av de nye arkeologiske funnene.

Huang He munner ut i Bohai-havet i den nordlige delen av Gulehavet.

Huang Hes gulaktige farge er et resultat av at elven inneholder store mengder den veldig finkornede jordtypen som kalles silt.

© Shutterstock

Forbruket av vann fra elven har vokst jevnt og trutt siden 1940-årene i takt med Kinas voksende befolkning og økonomi.

En av formann Maos siste prosjekter var å bygge kanaler som ledet vann fra Yangtze og andre elver i det sørlige Kina mot nord til Huang Hes område.

I dag er mer enn 120 millioner mennesker avhengige av vannet fra Huang He, som særlig brukes til å vanne åkre, men også som drikkevann og som en ressurs i industrien.

Dessuten er det anlagt mange demninger med vannkraftverk langs elven.

Vannmengden i Huang He varierer mye. I oversvømmelsessesongen fra juli til oktober kan det være sytten ganger så mye vann i elven som det er om vinteren i den øvre delen av elven.

Ob-Irtysj

Lengde: 5410 kilometer.

Land: Russland, Kasakhstan, Kina og Mongolia.

Ob er den største elven i Vest-Sibir og den nest største elven i Russland, når bielven Irtysj telles med i den samlede lengden.

Elven stammer fra Altajfjellene og munner ut i Obbukten i Karahavet etter å ha blitt flettet sammen med flere andre elver.

Ob er seilbar i mesteparten av løpet, men elven er dekket av is halvparten av året.

Isdekket smelter først mot sør, og om våren blir store områder rundt elvens nedre utløp oversvømt.

Ob er rik på dyreliv, og det anslås at det lever omkring 170 ulike fuglearter rundt den 5410 kilometer lange elven.

Rio de la Plata-Paraná-Rio Grande

Lengde: 4880 kilometer.
Land: Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia og Argentina.

Paraná-elvesystemet består av elvene Rio de la Plata, Paraná og Rio Grande og er Sør-Amerikas nest største elv med en lengde på 4880 kilometer.

Elvesystemet starter i Brasil og beveger seg mot Sør-Amerikas østkyst mellom Uruguay mot nord og Argentina mot sør.

Elvesystemet munner ut i Río de la Plata, et stort, traktformet farvann ved Sør-Amerikas sørøstkyst.

Rio de la Plata er hjemsted for mer enn 500 fuglearter.

Reserva Ecologica Costanera Sur i Buenos Aires er et naturreservat på 350 hektar som elvene Paraná, sideelven Paraguay og Río Uruguay munner ut i. Reservatet er hjemsted for mer enn 500 ulike fuglearter – blant annet verdens minste fugl, kolibrien.

© Shutterstock

Ved Río de la Plata ligger Argentinas hovedstad Buenos Aires og Uruguays hovedstad Montevideo.

Rio de la Plata rommer Sør-Amerikas største havn – beliggende i Buenos Aires – og det anslås at opp mot 96 prosent av Argentinas skipstrafikk går gjennom denne havnen.