Orkan

Tropiske orkaner kan rive av hustak, velte trær og oversvømme hele byer. Orkaner dannes over varme havområder ved ekvator og kan variere voldsomt i størrelse. Den globale oppvarmingen gjør at orkanene blir større og kraftigere. Illustrert Vitenskap kan fortelle deg mer om hva en orkan er, hvordan den oppstår og hvordan man skal forholde seg til et værfenomen som blir kraftigere og kraftigere.

Hva er en orkan?
Tropisk orkan © Shutterstock

Hva er en orkan?

En tropisk orkan er en kraftig storm med en vindhastighet på 33 m/s, altså 120 km/t, noe som svarer til 12 på Beauforts vindskala. Orkaner er blant de mest ødeleggende stormene på jorda.

Orkaner deles inn etter Saffir-Simpson-skalaen, som går fra 1 til 5, alt etter hvor ødeleggende de er. Kategori 5 er «altødeleggende». Siden skalaen ikke forteller noe om orkanens størrelse, har meteorologer begynt å måle stormens samlede energiinnhold på en Integrated Kinetic Energy-skala. Den gir et bedre bilde av hvor mye energi som blir utløst i orkanens område.

Tropiske orkaner oppstår som regel ikke i Skandinavia, men vanlige lavtrykk, som vi kjenner godt til her i nord, kan inneholde vindkast av orkan styrke.

Slik dannes en tropisk orkan

Varm, fuktig luft tett på ekvator er med på å danne de kraftige tropiske orkanene. I en kombinasjon av overflatevann på over 26 grader, lavtrykk og akselererende vinder skaper stigende varm luft destruktive kjempestormer.

Hvordan oppstår en orkan
Orkan

Global oppvarming og et varmere klima gjør ikke bare vindene kraftigere – varmen kan også gjøre at de kraftige tropiske orkanene oppstår steder i verden der vannet tidligere ikke har vært varmt nok.

© Shutterstock

Les mer Orkan