Var vannstanden høyere før forrige istid?

Forskere har tegnet et kart som illustrerer den skandinaviske kystlinje for ca. 130.000 år siden, da havet sto mye høyere enn i dag. Hvis havet noen gang blir like høyt igjen, ser det ikke bra ut for Nordens hovedsteder.

Ved slutten av den forrige mellomistiden, for 130 000 til 115 000 år siden, sto havet seks meter høyere enn i dag.

I en kort periode på omkring 1000 år kan den ha vært hele ni meter høyere.

I Skandinavia så kystlinjen mange steder veldig annerledes ut, og hvis det samme skjedde i dag, ville en rekke hovedsteder stå under vann.

Vannstanden gjorde det meste av Skandinavia om til en øy med en sjøvei øst for Finland til Hvitehavet i det nordvestlige hjørnet av Russland.

Sibir var mye varmere

Årsaken til den høyere vannstanden var global oppvarming skapt av et høyt innhold av CO2 i atmosfæren, og at jorda hadde en annen bane rundt sola, noe som økte temperaturen i Arktis.

På nordlige breddegrader var det ifølge rekonstruksjoner nesten fire grader varmere enn i dag.

Noen steder i Sibir var temperaturen hele ti grader høyere i årets varmeste måned, mens det på Grønland var fem grader varmere

Høyere temperaturer smeltet deler av isen på Grønland og antagelig også Antarktis.

Samtidig var verdenshavene varmere enn i dag, noe som bidro til at vannstanden steg enda mer, siden varmt vann tar mer plass.

Skandinaviske storbyer var havbunn før istiden

Fire nordiske hovedsteder ville stått under vann hvis vannstanden i dag hadde vær t så høy som i siste mellomistid.

De skraverte områdene viser hvilke landområder som den gang lå under vann.

Tre kilder hevet vannstanden kraftig

  • Vest-Antarktis: I en kort periode gjorde smeltevann fra Antarktis at havet steg med 3–5 meter – til sammen steg havet 9 meter.

  • Grønland, kanadiske øyer og isbreer: Is i Arktis smeltet og skapte en stigning på 2–5 meter – til sammen ble det om lag 6 meter.

  • Sola: Varmen gjorde at vannet steg, noe som hevet vannstanden med 1 meter.

© Ken Ikeda Madsen