Shutterstock

Vannstanden i Dødehavet faller drastisk

Gjennom flere år har vannstanden i Dødehavet falt betydelig. Det er fortsatt vann igjen, men klimaendringer og økt vannforbruk vil ifølge forskere gjøre at vannet vil fortsette å synke de neste 30 årene.

Vannstanden i Dødehavet faller raskt. Siden 2002 har den saltholdige innsjøen mellom Jordan og Israel blitt 17 meter lavere, noe som innebærer at vannstanden har falt med om lag en meter i året.

Vannstanden i Dødehavet

Vannstand 2004

  • 417 meter under havets overflate.

Vannstand 2016

  • 430,5 meter under havets overflate.

Uttørkingen skyldes at tilstrømmingen av nytt vann fra Jordanelven, som er den eneste betydelige elven med utløp i Dødehavet, blir stadig mindre.

Vannet har blitt brukt til vanning, drikkevann og i industrien.

VIDEO – Få overblikk over truslene mot Dødehavet:

Dødehavet er klodens laveste punkt. Innsjøen ligger 430 meter under havets overflate og mister vann hele tiden.

Rørledning skal hindre uttørking

En gruppe forskere tok i 2012 for seg framtiden for Dødehavet, og konklusjonen var at på grunn av stigende vannforbruk og klimaendringer vil vannstanden falle ytterligere 25 meter fram mot år 2050.

Myndighetene har imidlertid planer om å bygge en 170 kilometer lang rørledning til Rødehavet, som fra 2022 skal forhindre at vannstanden faller enda mer.