7 ting du ikke visste om vann

Et foster består av 95 % vann, og elefanter kan lukte den klare væsken på flere kilometers avstand. Vi ser nærmere på nye påstander, som alle holder vann.

Vann_top

1. Et foster er 95 % vann

Mengden av vann i kroppen avtar med alderen. Mens et foster i de første månedene består av 95 % vann, er tallet for en nyfødt nede på 77 %, og et voksent menneske inneholder bare 60–70 % vann. To tredjedeler av vannet finnes i cellene dine.

2. Jorden rommer 800 billioner olympiske svømmebassenger vann

1,5 milliarder kubikkilometer vann flyter på Jorden. Det tilsvarer vannet i 800 billioner olympiske svømmebassenger. Hvis alt vannet ble fordelt likt utover hele kloden, ville dybden være 3,7 kilometer.

3. Stjerne skyter vann ut i rommet

En ung, sollignende stjerne – som ligger 750 millioner lysår fra Jorden – sender to gigantiske vannstråler ut i rommet. Med en hastighet på 200 000 km/t kvitter stjernen seg hvert sekund med en vannmengde som tilsvarer 100 millioner ganger alt vannet i Amazonas. Astronomene mener at vannspruting kan være en fast del av utviklingen til sollignende stjerner.

4. Elefanter kan lukte vann

Elefanter kan lukte vann på flere kilometers avstand. Og det med god grunn. Forskere har kartlagt de genene som er knyttet til luktesansen hos 13 pattedyr. Undersøkelsen viser at elefanter har 2000 gener knyttet til luktesansen. Det er nesten fem ganger så mange som mennesket, som bare har 396.

5. En kg oksekjøtt koster 15 500 liter vann

Produksjonen av matvarer er en av verdens største vannsluk. Det koster 24 000 liter vann å fremstille en kilo sjokolade, mens en kilo oksekjøtt koster 15 500 liter. Et menneske drikker til sammenligning cirka 1000 liter vann i året. Omkring 70 % av verdens vannforbruk går da også til husdyr og avlinger, mens bare 22 % går til industrien og åtte prosent brukes i husholdningen.

6. Enorm sky av vann omringer svart hull

Universets største sky av vanndamp inneholder 140 billioner ganger vannet i Jordens verdenshav. Den enorme skyen ligger rundt et svart hull omkring 12 milliarder lysår fra Jorden.

7. Bare én promille vann kan drikkes

Bare tre prosent av vannet på Jorden er ferskvann, mens 97 % er salt. Av ferskvannet er 70 % bundet i iskappene, 29 % i underjordiske reservoarer og bare én prosent er drikkeklar.

Vann vann vaaaaaaan!

Nye NASA-målinger viser at Jordens vanndepoter tørker ut. Les mer om ingeniørernes redningsplaner: