Våren kommer tidligere og tidligere

Våren har i løpet av et tiår kommet nesten en uke tidligere i Nord-Europa og hele 16 dager i arktiske strøk.

Vårfornemmelser

Duften av spirende gress og varm jord kommer tidligere enn vi er vant til.

© Shutterstock

Kvekking av frosker, knopper som springer ut og lyden av summende insekter kan oppleves tidligere og tidligere på den nordlige halvkule.

Det viser forskning utgitt i Nature.

Jo lengere mot nord, jo større er endringen, og i Arktis er tendensen særlig tydelig. Det skyldes at oppvarmingen av land er mer uttalt i nord.

4 dager tidligere vår i Paris

Forskere har analysert 743 estimater av omslaget til våre fra de siste 86 årene. Funnene er sammenlignet med temperaturene i samme periode.

Forskningen viser at våren har rykket fram med en dag på breddegrader omkring Kreta. Lenger nord, omkring Paris, ankommer våren nå fire dager tidligere enn for ti år siden.

Nord for den 59. breddegrad, omtrent der Oslo ligger, har våren rykket fram enda mer, og i arktiske strøk er endringen hele 16 dager.

Forskerne frykter at endringen kan påvirke fugler eller andre dyr som kan komme for seint nordpå fra vinteroppholdet i sør.

Dyrene trenger maten som spirer fram om våren, da næringsrike planter skyter opp overalt, og larver og insekter kommer ut i stort antall.