Tornadoer Jorden rundt

I Norden har vi skypumper, mens Midtvesten i USA samt Øst-India og Bangladesh kan være arena for de voldsomste tornadoer

Tornado; Oklahoma, 1999

Tornadoer kan oppstå overalt på kloden unntatt i de kaldeste strøkene. Men det er heldigvis ikke mange steder i verden som har alle ingrediensene som skal til for å frembringe de mest ødeleggende tornadoene. Da må man enten til det amerikanske Midtvesten eller Øst-India og Bangladesh, der det i perioder er atmosfæriske forhold til stede som skaper voldsomme byger. Det kan være det første skrittet mot en tornado.

Tornadoen hører med til familien av virvler som dekker det som har med luft i rotasjon å gjøre. Den omfatter alt fra de forholdsvis uskyldige støvvirvlene som med en utstrekning på få meter dannes av lokal oppvarming på bakken, til store, roterende lavtrykkssystemer med en utstrekning på opptil flere tusen kilometer.

I de nordiske landene kjenner vi skypumper som kan betraktes som små tornadoer. Tornadoen må imidlertid sies å være den kraftigste virvelvinden som fins på jorden overhodet. Dannelsesprinsippene er noenlunde like for dem alle. Ustabilitet i atmosfæren skaper kraftige tordenbyger. Rundt tordenbygen og inne i den skapes virvlene på grunn av en rekke prosesser der vindens endring med høyden og kraftig oppdrift spiller de sentrale rollene som gir fenomenet sin voldsomme kraft.

I områder med stor tornadoaktivitet, som i USA, blir værsituasjoner som kan produsere tornadoer konstant overvåket, og man prøver så godt det lar seg gjøre å forutsi situasjonen slik at folk kan advares i så god tid som mulig. Men det er vanskelig, selv om det stadig går fremover etter hvert som man får bedre og bedre verktøy. Hvordan en tordensky utvikler seg, og når den produserer tornadoer, er ikke lett å forutsi. I områder der risikoen for tornadoer er til stede, er det derfor nødvendig å ta stilling til sikkerheten. Mange som bor i disse områdene har for eksempel bygd spesielle tilfluktsrom til familien.