Shutterstock

Syke alger skaper regnvær

Været blir våtere og kaldere når store algekolonier blir rammet av virus. Nå vet forskere hvorfor.

Det lokale værvarselet er avhengig av mikroskopiske alger i havet som kalles fytoplankton. Det har israelske forskere vist med datamodeller over hva som skjer når alger av arten Emiliania huxleyi blir infisert med virus.

Algene kan bli så mange og danne så tette formasjoner at de er synlige fra verdensrommet. Ofte blir de infisert med et virus som kalles EhV, som får dem til å gå i oppløsning.

Alger kan danne så store bestander at de er synlige fra verdensrommet – her sør for England.

© Steve Groom/Plymouth Marine Laboratory, shutterstock & Ken ikeda

Algenes skall består av små plater av kalsiumkarbonat som kalles kokkolitter.

De er bare om lag 0,002 mm i diameter. Altså er de mindre enn en tiendedel av diameteren på et hår, og de stiger derfor raskt til værs. Høyere oppe fungerer kokkolitter som aerosoler, de kornene som vannmolekyler samler seg om når de danner skyer.

Virusangrep gir skyer på himmelen

Bruddstykker av døde alger er så lette at de stiger til værs og danner skyer, noe som skygger for sola.

Virus sprer seg raskt i en tett bestand av alger ved overflaten. Her ser vi virus som de lyserøde sirklene.

1

Døde alger går i stykker og frigir såkalte kokkolitter, som stiger til værs.

2

Vannmolekyler samler seg om kokkolittene og danner dråper som blir til skyer.

3
©

Forskerne la inn informasjon om kokkolittenes form og struktur i en datamodell som viste at den luftige strukturen får dem til å oppføre seg som små fallskjermer som blir løftet opp av luftstrømmer og holder seg mye lengre tid i lufta enn forventet.

Modellen viste også at det ble frigitt hele fire ganger så mange kokkolitter til lufta som det tidligere forskning hadde antydet.