Trenger vi en ny kategori for orkaner?

Kraftigere orkaner skyldes høyere havtemperaturer. Betyr den globale oppvarmningen at vi trenger en kategori 6 på skalaen for orkaner?

Siden havtemperaturen vil stige, vil det i framtiden blir flere og kraftigere orkaner og tyfoner.

© GETTY IMAGES

De amerikanske kategoriene for tropiske orkaneri Atlanterhavet og det østlige Stillehavet indikerer hvor store ødeleggelser myndighetene forventer.

>> Vil du vite hvordan en tropisk orkan oppstår?

Den høyeste kategorien er i dag kategori 5, og den beskrives som «altødeleggende». Dermed er det ikke umiddelbart behov for en kategori 6, selv om forskerne forventer at framtidens orkaner kan bli om lag fem prosent kraftigere.

De sju første “kategori 6-orkaner” har truffet oss

I dag går orkanskalaen opp til 288 km/t når det gjelder vind over ett minutt. Hvis en kategori 6 skulle innføres, burde grensen settes ved vind som på et minutt har en gjennomsnittlig fart på over 288 km/t.

I så fall er de sju første kategori 6-orkanene allerede registrert i Atlanterhavet, med Irma fra 2017 som den siste. Her nådde vindhastigheten opp i 295 km/t.

En annen sikker kategori 6-orkan er supertyfonen Haiyan, som i 2013 traff Filippinene med vindhastigheter på 315 km/t.

###

Over 288 km/t er den nye grensen

Gjennomsnittlig vindhastighet for et minutt.

  • Kategori 1: 119–153 km/t
  • Kategori 2: 154–177 km/t
  • Kategori 3: 178–208 km/t
  • Kategori 4: 209–251 km/t
  • Kategori 5: 252–288 km/t
  • MULIG KATEGORI 6: over 288 km/t