Meteorologer vil måle orkaner på ny skala

I dag deles orkaner inn i fem kategorier alt etter hvor høye vindhastigheter stormen kan produsere. Men det sier ikke så mye om hvor mye skade orkanen vil forårsake, mener flere amerikanske meteorologer, som i stedet vil måle orkanens samlede energiinnhold.

© Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Like før orkanenKatrina traff millionbyen New Orleans i 2005, ble den nedgradert fra kategori fem til kategori tre.

Likevel forårsaket Katrina ødeleggelser i et omfang som aldri tidligere er sett i USA.

Orkanskala er mangelfull

Katrina er et godt eksempel på at den såkalte Saffir-Simpson-skalaen ikke alltid gir et godt bilde av hvor ødeleggende en storm kan være.

Skalaen deler orkaner inn i fem kategorier ut fra den maksimale vindhastigheten de kan opprettholde i ett minutt. Men skalaen forteller ingenting om størrelsen og dermed hvor omfattende ødeleggelser de kan forårsake.

Derfor har meteorologene i USA begynt å bruke den såkalte Integrated Kinetic Energy-skalaen (IKE). Den gir forskerne et bilde av hvor mye energi som blir utløst fra hele værsystemet.

Orkan utløste energien fra tre atombomber

Når forskere bruker IKE, henter de data fra både satellitter, bøyer med sensorer, skip og orkanjegere som flyr rett inn i de voldsomme uværene.

Alle målinger der vindhastigheten ved overflaten er over 65 km/t, blir registrert, og på den bakgrunnen dannes et bilde av det totale energiinnholdet.

Kategori 2-orkanen Isabel fra 2003 er den mest energirike orkan som er målt i USA. Den utløste mer enn 170 terajoule, noe som er nesten 3 ganger energiinnholdet i Hiroshima-bomben.