Kan en orkan krysse ekvator?

Orkanene roterer jo hver sin vei på den nordlige og sørlige halvkulen. Hva skjer da hvis en orkan krysser ekvator? Er det i det hele tatt mulig?

Prinsipielt skulle det være mulig for en tropisk orkanå krysse ekvator. Det finnes likevel ingen eksempler på at det har skjedd, og en rekke forhold gir gode argumenter for hvorfor det heller neppe vil skje. Alle tropiske orkaner på den nordlige halvkulen roterer rundt lavtrykkets sentrum i retning mot urviseren. Årsaken er den såkalte corioliseffekten som gjør at vindretningen snur sør for ekvator. Fortegnelser viser at bare enkelte orkaner i Indiahavet har vært cirka 1 grad fra å krysse ekvator. Men alle orkanene ble enten oppløst før de krysset grensen, eller de fulgte en nordvestlig kurs. På den nordlige halvkulen har nemlig coriolis-effekten en evne til å dreie banen til et lavtrykk mot nordvest, noe som hindrer at orkanen vil ta ferden over ekvator. Men selv om orkanen likevel skulle klart å krysse ekvator, ville den ikke kommet langt. Nok en gang ville corioliseffekten ha arbeidet mot orkanens rotasjonsretning, og den ville ganske raskt gått i oppløsning.