Shutterstock
Storm ved Torsminde

Hvordan oppstår orkaner i Norden?

Tropiske orkaner oppstår som regel ikke i Skandinavia, men vanlige lavtrykk kan inneholde vindkast av orkan styrke.

Orkaner i Norden

I Norden dannes høststormer når kraftige lavtrykk fra Atlanterhavet beveger seg inn mot land. Lavtrykket oppstår ved store temperaturforskjeller i atmosfæren.

De forekommer typisk om høsten, da varme fra Sør-Europa støter inn i kalde luftmasser fra polarområdet.

Ved sammenstøtet presses den varme luften til værs, der den utvider seg, slik at trykket i området faller. Lavtrykket suger til seg luft og skaper en vind som kan oppnå stormstyrke – og i sjeldnere tilfeller oppnå orkanstyrke.

Her er 4 av de verste stormene av orkan styrke som noensinne har herjet våre breddegrader.

Juleorkanen, 1902

En av de første stormene som sparket inn det 20. århundret, er den dag i dag en av de kraftigste målt i Skandinavia.

Ifølge målestasjoner i Københavnsområdet og Midtjylland og ved Kullen Fyr i Sverige nådde vindstyrken opp i 144 km/t, noe som er usedvanlig høyt i vår del av verden. Verst gikk orkanen ut over Skåne, Halland og den vestlige delen av Småland, der i alt 50 fiskere mistet livet.

  • Dødstall: 50
  • Styrke: 144 km/t

Oktoberorkanen, 1967

I 1967 passerte en kraftig storm Danmark fra De britiske øyer.

Med en vindstyrke på over 140 km/t utviklet stormen seg til en av de kraftigste orkanene som noensinne har rammet Nord-Europa. Orkanen gjorde spesielt stor skade på skogene, der mange trær veltet, og flere metertykke løvtrær faktisk knakk tvers over.

Da orkanen beveget seg videre mot nordøst, ble den sørlige delen av Sverige rammet, og sydspissen av Öland ble det målt vind på 144 km/t. Den vindmålingen er fortsatt den høyeste som er målt i Sverige utenfor fjellstasjoner.

  • Dødstall: 0
  • Styrke: 144 km/t

Desemberstormen, 1999

Fredag 3. desember 1999 rammet den kraftigste orkanen som noensinne er registrert i Danmark. Vindpust på over 180 km/t gjorde skade for 13 milliarder kroner, og i alt sju mennesker mistet livet, mens 800 ble skadet.

Fire millioner kubikkmeter trevirke veltet i skogen, og alle tog og fly ble innstilt. Ved Vestkysten var vinden så voldsom at det oppsto en stormflo, selv om det var fjære.

  • Dødstall: 7
  • Styrke: 187 km/t

Januarstormen, 2005

Natten mellom den 7. og 8. januar 2005 reiser en storm med vindpust av orkanstyrke inn over det nordvestlige Europa.

I Danmark når vindstyrken opp i 126 km/t og tar livet av fire mennesker. Verst går orkanen imidlertid ut over det sørlige Sverige, der orkanen vokser i styrke til vindkast på opp mot 144 km/t.

I alt 18 mennesker mister livet, og omkring 75.000.000 m³ trevirke blir blåst om kull i den sørlige delen av landet, der 341.000 husstander mister strømmen i flere dager.

  • Dødstall: 22
  • Styrke: 144 km/t