Hvordan får orkanene sine navn?

Orkanene har ofte gutte- eller jentenavn, men hva er grunnen til at de må ha et navn, og hvem er det som bestemmer hva de skal hete?

orkanene navn

En orkaner en svært kraftig storm som har en hastighet på minimum 64 knop, nesten 120 km/t. Orkaner er så farlige værfenomener at mange forskjellige myndigheter og meteorologer verden over er nødt til å samarbeide for å følge uværets mulige vei mot land.

Derfor er det praktisk å gi dem et navn, slik at alle straks vet hvilken orkan det gjelder. I hundrevis av år har befolkningen i Vest-India oppkalt orkanene etter den helgenen som var knyttet til den dagen da orkanen forekom. I 1953 begynte USAs værvarslingsinstitutt å gi stormene kvinnenavn.

Men det fikk kvinnebevegelsen til å protestere, og siden 1979 har man brukt like mange mannsnavn som kvinnenavn. Navnene gjenspeiler ofte de landene som omgir havet der orkanen oppstår – for eksempel brukes det franske, spanske og engelske navn på orkaner som oppstår i Atlanterhavet.

I dag er det Den meteorologiske verdensorganisasjon som bestemmer hvilke navn som skal brukes. Det er utarbeidet forskjellige lister med mulige navn på orkaner i forskjellige verdensdeler.

De samme navnene kan brukes om igjen, men hvis en orkan har gjort særlig mye skade, blir navnet fjernet fra listene. Navnene Mitch og Audrey kan ikke brukes mer.