Hva står orkanens øye for?

Hvordan kan det være fullstendig vindstille midt inne i en rasende orkan?

Orkanens øye er navnet på det vindstille området midt i en orkan. Normalt har øyet en diameter på 30–60 km, men det kan variere fra 8 km til over 200 km. Inne i øyet er det stille, med bare lite nedbør, og ofte skyfritt. Men lommer eller armer fra stormsystemet omkring kan trenge inn og ødelegge stillheten. Det er lunt i øyet. 12 km over havflaten er øyet for eksempel ti grader celsius varmere enn orkanen omkring. Det er plasseringen midt i orkanen som gjør øyet vindstille. Det er det samme prinsippet som når vi ser et sykkelhjul i bevegelse. Helt inne i midten av hjulet er det ikke mye fart, men jo lenger ut på eikene vi kommer, jo større blir farten. Hva som i første omgang danner orkanens øye, vet vi ikke med sikkerhet, men forskerne tror at et øye er en fysisk forutsetning for alle roterende væsker og dermed også for nedbøren i en orkan. Varme og fuktighet er åpenbart en forutsetning for at øyet i en orkan kan oppstå, og fenomenet finnes derfor bare i de voldsomme orkanene som raser i tropiske strøk der havet er varmere enn 27 grader celsius. Årsaken er at stormerdannes ved at varm luft møter kald, og over de varme havene blir dette møtet ekstremt. Så lenge det er varme og fuktighet til stede, styrker orkanen seg, men når den kommer inn over fastlandet, avtar den i styrke.