Shutterstock

Er det trygt å sitte i en bil når det lyner?

Du har antagelig hørt at det er trygt å sitte i en bil når det lyner. Men er det riktig? Og hvis ja, hvordan beskytter bilen deg?

Det er riktig at en bil er et veldig trygt oppholdssted under tordenvær. Det skyldes at man sitter inne i et karosseri av metall, og at bilen dermed fungerer som det som i fysikken kalles et faradaybur.

Det er oppkalt etter den engelske fysikeren og kjemikeren Michael Faraday, som beviste at en elektrisk strøm alltid vil følge yttersiden av et metallbur, og at det derfor ikke passerer strøm inne i selve buret.

Lyn passerer langs utsiden av bilen

Et lyn er en kortvarig elektrisk utladning, og hvis et lyn treffer en bil, vil strømmen passer på utsiden av bilen uten å skade passasjerene.

Det er ikke så viktig om et faradaybur er helt perfekt. En bil som har et soltak, vil også gi god beskyttelse.

Michael Faraday
© Shutterstock

Metall-nett beskytter mot lyn

Telefonsentraler og andre bygninger med moderne elektronikk sikres stadig oftere mot lynskader ved at man bygger et nett av metall rundt den.

Hvis lynet treffer bygningen, vil nettet fungere som et faradaybur.

Bildekk har ingen betydning

Selv om bildekk isolerer godt, er det ikke de som beskytter mot lynet. Spenningsforskjellen mellom bil og bakke vil være så stor at strømmen likevel kan passere gjennom dekkene, og det er eksempler på at dekk blir så varme at de blir ødelagt.

Normalt «hopper» strømmen fra lynet imidlertid ned i bakken på det stedet der karosseriet er nærmest jordoverflaten.