Shutterstock

Koronavirus: Flyforbud svekker værvarsler

Koronavirus har medført innreiserestriksjoner i stort sett alle verdens land, og på flyplassene står flyene derfor stille. Det får nå konsekvenser – for meteorologer.

På bare en måned har antallet daglige flyvninger skrumpet med 100.000 – fra 176.892 3. mars til 72.785 3. april ifølge flytracker-hjemmesiden Flightradar24.

Flyforbudet innført på grunn av koronavirusets spredning medfører ikke bare til avlyste reiser, men også et drastisk fall i værobservasjoner av for eksempel temperatur, luftfuktighet, trykk, vindhastighet og -retning som rutefly rutinemessig foretar i luften.

Flytrafikken tydelig lavere

© Flightradar24

European Centre for Medium-Range Weather Forecasting (ECMWF), som spesialiserer seg på værmodeller over hele kloden, har allerede registrert et fall på 65 prosent i observasjoner i Europa og 42 prosent på verdensplan. Fallet vil ifølge ECMWF få konsekvenser for værmeldingene.

Enorme datapakker tegner værvarsel

Et værvarsel bygger på store mengder data som mates inn i atmosfæriske datamodeller som tegner et bilde av værets tilstand.

Algoritmer basert på termodynamikk, gassdynamikk og flere år med data over værforholdenes utvikling forutsier deretter for eksempel vind-, temperatur- og nedbørsforhold i framtiden.

Radarer og termometre på jorden og til havs foretar målinger, mens satellitter tar seg av helt avgjørende observasjoner av overflatetemperaturer og skyformasjoner som gir et samlet overblikk over klodens vær.

© ECMWF/EUMETNET

Nest viktigst for prognosene er målinger fra fly, fordi vind og værforholdene i flyenes cruisehøyde 10–12 kilometer over jorden avslører værforholdene i mye høyere detaljgrad enn satellittene er i stand til. Samtidig kan observasjonene sammenlignes med tilstanden på bakken før takeoff.

Ut fra observasjoner i høyden kjenner meteorologer for eksempel polarjetstrømmens oppførsel – et vindbelte i 7–12 kilometers høyde – som avgjør stormes retninger, styrker og plasseringer på den nordlige halvkulen.

Slik blir værmeldingene påvirket

Uten data fra flyene blir presisjonen i meteorologenes værvarsler dårligere, særlig på 1-døgnsprognoser.

Helt uten data avviker temperatur- og vindforutsigelser 15 prosent fra realiteten i flyenes luftlag, ifølge tester foretatt av ECMWF. Forskjellen på bakken er mindre, med bare tre prosent avvik, men hvis flyforbudet fortsetter, forventer forskere at værvarsler i luftlagene våre også blir påvirket.

En del av flyenes observasjoner kan overtas med såkalte radiosonder, som sendes opp med ballonger. Nylig har satellitter også begynt å observere vindforhold, noe som gjør at manglende observasjoner kan erstattes i videst mulig omfang.