Shutterstock

Kan luftfuktigheten nå opp i 100 prosent?

Hva menes det med 100 prosents luftfuktighet? Og hva skjer hvis luften likevel tilføres mer fuktighet?

Vanligvis snakker vi om en relativ luftfuktighet der en verdi på 100 prosent tilsvarer at luften er helt mettet av vanndamp. Hvis den relative luftfuktigheten er 100 prosent rett over bakken, vil vi oppleve tett tåke. Tilføres luften ytterligere fuktighet, vil det utskilles vann i form av dråper. Kald luft kan ikke inneholde like mye vanndamp som varm luft, så hvis temperaturen faller, vil den relative luftfuktigheten stige.

Det kan man oppleve i praksis når man skjenker seg noe kaldt å drikke på en varm sommerdag. Når luften kommer i kontakt med det kalde glasset, avkjøles den så mye at den relative luftfuktigheten overstiger 100 prosent slik at det dannes dråper av vann på glasset. Dugg oppstår på samme måte når luften blir langsomt avkjølt mot natt etter solnedgang. Begrepet absolutt luftfuktighet finnes også, det angir antall gram vanndamp målt i én kubikkmeter luft.