Shutterstock

Hvorfor løyer sommervinden om kvelden?

Sommervinden kan ruske i parasollene hele dagen, før den løyer av ut på kvelden. Hvorfor mister vinden pusten?

I nærheten av stranden er vinden ofte veldig lokal og drevet av solens uensartede oppvarming av land og hav. Når vinden legger seg om kvelden, er det altså fordi solen er på vei ned.

I dagtimene, når solen steker, blir luften over land veldig varm. Varm luft utvider seg og stiger oppover. Det skaper et område med lavtrykk, også kalt et termisk lavtrykk, i nærheten av overflaten.

Ute over havet er situasjonen annerledes. Her blir solens energi først og fremst tatt opp av vannet. Luften fortsetter derfor å være kjølig og har et høyere lufttrykk enn inne over land.

Når to naboområder i atmosfæren har ulikt lufttrykk, strømmer luften fra høyt til lavt trykk. Det blåser med andre ord ute fra havet og inn mot land.

Fenomenet heter sjøbris selv om det ikke alltid bare er en bris. Vinden kan faktisk bli ganske kraftig – sanden kan sprute og badeballene fly av gårde.

Vinden legger seg

Sjøbrisen når toppen ofte midt på ettermiddagen og løyer etter hvert som solen går ned og temperaturforskjellene svekkes.

På slutten av kvelden og om natten kan vinden faktisk begynne å blåse den andre veien hvis landet blir kaldere enn havet. Det fenomenet heter fralandsbris.

Døgnmønsteret er ikke bare et strandfenomen siden det registreres ved nesten alle værstasjoner som måler vinden i en lengre periode.

På en tilfeldig dag kan maksimum og minimum i vindstyrke forekomme på et hvilket som helst tidspunkt, men i løpet av for eksempel et år blåser det statistisk sett mest om ettermiddagen og minst om kvelden og natten.

Samtidig viser data at forskjellen mellom døgnets kraftigste og svakeste vind er større om sommeren enn om vinteren, noe som igjen viser effekten av sjø- og fralandsbris.

Solen får fart på vinden

Soloppvarming av landjorda fører til ettermiddager med mye vind. Forklaringen er vind hentet i høyden.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Lufthavet er rolig

Om morgenen er det stort sett ingen loddrette bevegelser i atmosfæren fordi luften og overflaten har samme temperatur. Den svakeste vinden finnes ved bakken og den sterkeste høyere oppe.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Solen varmer opp bakken

I løpet av dagen varmer solstråler opp bakken, som igjen varmer opp luften. Den stiger opp i store bobler som starter en loddrett sirkulasjon som presser mer luft ned høyere oppe fra.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Sirkulasjon henter vinden

Midt på ettermiddagen har jordoverflaten nådd sin maksimale temperatur, og de loddrette luftbevegelsene når toppen. Sterke vinder trekkes ned fra høyden og avtar først når solen går ned.