Hvorfor blir det ofte vindstille om kvelden?

Hvorfor løyer vinden plutselig om kvelden etter at det har blåst hele dagen?

Fenomenet kan særlig oppleves på forsommeren, da det ofte er stor forskjell mellom land- og havtemperaturen. Land varmes opp raskere enn hav, men blir også raskere avkjølt igjen. På solskinnsdager blir det lett 10–20 grader varmere over land enn over havet, og landjorden avgir en del varme til luften ovenfor. Når luften varmes opp, utvider den seg, blir lettere og stiger til værs. Det oppstår et undertrykk inne over land, og det suger til seg luftmassene omkring. Den kjøligere luften ute over havet strømmer til, og resultatet blir pålandsvind. Om kvelden når solen er gått ned, blir det ganske snart kjøligere inne over land. Temperaturforskjellen mellom hav og land utliknes, luftsirkulasjonen går i stå og vinden løyer. Fenomenet forekommer ikke så ofte senere på sommeren når vannet i havet er blitt varmere.