Hvorfor blåser vindene samme veien?

Vindene pleier å blåse i faste mønstre. Hvorfor?

Vinden
© Shutterstock

Noen av verdens mest stabile vinder er de østlige passatvindene rundt ekvator. De oppstår fordi den varme luften stiger opp og driver mot polene slik at kjøligere luft kan strømme inn i lav høyde. På grunn av jordrotasjonen dreier luften av og blir til vind fra øst. Der passatvindene fra nordøst og sørøst møtes, oppstår det et vindstille belte. Denne sonen kalles den intertropiske konvergenssonen. Passatvindene dekker rundt regnet halvparten av Jordens areal, nemlig et vindbelte som strekker seg fra ca. 25 grader sør til 25 grader nord. Passatvindene har gjennom tidene fylt seilene til mange skip over Atlanteren. Nord og sør for passaten finnes det belter med vestlig vind. Disse oppstår blant annet for å ”fylle hullene” etter vinder som har søkt mot ekvator. Men disse vindene er på ingen måte så stabile som passaten. Lokale geografiske forhold spiller en større rolle, og vinden kan også komme fra øst i lange perioder. I tillegg til de globale systemene finnes det utallige regionale vinder, for eksempel den kalde mistralvinden i Rhône-dalen i Frankrike.