Hvorfor blåser det?

Vind er vi vant til. Men hva er årsaken til at det blåser – noen ganger svært kraftig?

Hvorfor blåser det?
© Photo by Dawid Zawiła on Unsplash

Vind oppstår fordi jordatmosfæren hele tiden arbeider for å skape likevekt – det vil si å utlikne trykk- og temperaturforskjeller. Derfor strømmer luft fra høytrykk mot lavtrykk, og varm luft blir transportert fra ekvator mot polene og kald luft den motsatte veien.

Underveis blir luftens bevegelse hele tiden endret på grunn av jordrotasjonen og friksjonen som oppstår ved møtet mellom land og hav. Alle disse kreftene skaper kompliserte mønstre som ustanselig forandrer seg. Gigantiske luftbølger og skyvirvler som strekker seg over tusenvis av kilometer, kretser rundt Jorden og skaper vinder i alle retninger.

Noen av verdens kraftigste vinder finnes i India.

Om vinteren avkjøles luften nord for den tibetanske høysletten i løpet av kort tid. Det skaper kraftige høytrykk som gir voldsomme monsunvinder. Om sommeren varmes luften over Nord-India opp igjen, og høytrykket blir avløst av et lavtrykk. Dermed suges varm og fuktig luft inn fra Indiahavet, og det resulterer i kraftige vinder med massevis av regn.

Lufttrykk måles i millibar. På meteorologenes værkart vil vi ofte se forskjellene mellom høy- og lavtrykk markert med streker. Jo tettere strekene ligger, desto mer blåser det.