Godlen gate in the mist

Hvordan oppstår havtåke?

Fuktig tåke fra havet kan ødelegge den flotteste solskinnsdag. Men hvor kommer havtåke fra?

Havtåke kommer som regel sigende inn over kysten fra havet i løpet av dagen.

Ofte er det en klar og varm vår- eller sommerdag som blir ødelagt av den kalde og fuktige tåken. Den oppsto ute over havet, og vind fører tåken inn over land sammen med havtemperaturen.

Hva er havtåke?

Om våren og tidlig om sommeren skjer det ofte at varm luft føres ut over kjølig hav. I de nederste luftlagene blir det nesten like kaldt som det er i havet, og derfor kan den avkjølte luften ikke romme like mye vanndamp som før.

Hvis det blir vanndamp i overskudd, danner luften dråper av vann som er så ørsmå at de holder seg svevende og bare ganske langsomt faller til jorden.

Prinsippet er det samme som for vanlig skydannelse, og tåken er da også bare en sky som svever like over overflaten.

I slike tilfeller, når tåken oppstår som følge av luftens avkjøling når den stryker over en kaldere flate, kalles resultatet en adveksjonståke.

Det er vinden som drar tåken inn over land, og det kan finne sted som en del av et større vindsystem der vinden blåser tåken fra havet og inn over land. Tåken blir ofte først borte når vindretningen snur.

havtåke

Den tette havtåken oppstår over det vårkalde havvannet, føres inn mot kysten av havbris og går først i oppløsning inne over land.

© Shutterstock

Tåken står sent opp

Men den klassiske havtåken kommer ofte først i løpet av det som fra begynnelsen av lignet en rolig dag med solskinn.

Da blir bakken varm, og luften over land stiger og gjør plass til luften fra havet som suges inn mot kysten.

Sent på formiddagen kommer luften sigende inn over land, landskapet dekkes av kald og fuktig tåke, og ofte kan temperaturen falle 10–15 grader.

Havtåken fortrenges ofte senere på dagen når den fordamper på grunn av det vedvarende solskinnet.