Shutterstock
El Niño

Hvordan oppstår El Niño?

Risikoen for fenomenet La Niña stiger – og det kan bety ekstremt vær og kraftigere orkaner til høsten.

El Niño, som betyr guttebarnet, henger sammen med et annet værfenomen som kalles pikebarnet, La Niña. De er to ekstremer av en naturlig værsyklus i det tropiske Stillehavet. I et El Niño-år blir havet om lag to til tre grader varmere enn normalt utenfor vestkysten av Sør-Amerika, mens det i et La Niña-år er kjøligere.

Normalt blåser et vindsystem, passatvindene, det varme overflatevannet fra øst mot vest langs ekvator. Navnet på passatvindene stammer sannsynligvis fra den nederlandske «pasaat», som betyr gjennomgang. Skip nyter godt av vindsystemet, som forkorter reisetiden øst mot vest.

Passatvindene får kaldt bunnvann til å stige opp ved vestkysten av Sør-Amerika, mens det varme overflatevannet gir regn i Indonesia. Regnet får luftmasser til å stige opp i atmosfæren, noe som holder i gang passatvindene. Men om lag hvert fjerde år avtar passatvindene, og da strømmer det varme overflatevannet tilbake til Sør-Amerika, noe som fører til et såkalt El Niño-år.

El Niño har store konsekvenser

El Niño har store konsekvenser i et belte fra Australia til Sør- og Nord-Amerika, der det fører til markante endringer i værforholdene: Det blir tørke i Australia og oversvømmelser i Sør- og Nord-Amerika. I 1997 forårsaket El Niño skader for 36–92 milliarder dollar, med tusenvis av døde av heteslag og oversvømmelser.

La Niña oppstår noen ganger på grunn av El Niño, men ikke nødvendigvis.

La Niña har også betydning for været i det store området, når de eksisterende værforholdene forsterkes: tørre områder får enda mindre regn, mens det regner mer enn normalt i områder som normalt får mye nedbør.

El Niño - Tørke i Australia

El Niño kan skape tørke i Australia.

© Shutterstock

Ved hjelp av elektroniske bøyer følger forskerne vanntemperaturene i Stillehavet, og de kan måle når det varme overflatevannet strømmer fra Indonesia mot Sør-Amerika. Forutsigelsene er fortsatt ikke helt sikre, men på sikt vil de få stor betydning for for eksempel landbruket.

Klimaendringer kan forsterke El Niño

En studie foretatt av forskere fra Kina og USA viser at klimaendringene kan ha en forsterkende effekt på El Niño. Forskerne brukte data fra 33 ulike El Niñoer, og studien viser at El Niño fra 1978 har begynt å oppstå lenger mot vest, der havtemperaturen er høyere.

Etter forskyvningen har det vært tre av helt usedvanlig kraftig styrke. De tre årene der El Niño var av usedvanlig stor styrke,¨ var i 1982, 1997 og 2015. Alle tre forårsaket store skader og skapte varmerekorder.