Hvordan blir snøen til?

Stemmer det at det ikke finnes to like snøfnugg?

Children building a snowman

Snø er i prinsippet et ganske enkelt naturfenomen. Den oppstår når vanndamp utsettes for lave temperaturer og forvandles til is.

Avhengig av temperaturen, luftfuktigheten, vinden og andre fysiske forhold kan det dannes iskrystaller i mange forskjellige versjoner som nåler, prismer, plater, osv.

De fryser deretter sammen med hverandre i alle mulige forskjellige kombinasjoner inntil de blir tunge nok til å falle ned som de velkjente snøfnuggene.

Da de første forskerne begynte å interessere seg for snøfnugg mot slutten av 1800-tallet, ble de overveldet av den enorme variasjonen i fnuggenes form og oppbygning, noe som førte til en antagelse om at to snøfnugg aldri kunne være helt like.

Senere har mange forsket videre i snøen oppbygning og gjort hva de har kunnet for å holde myten ved like.

Men i 1988 klarte amerikanske meteorologer å bevise at påstanden virkelig var en myte.

De fant nemlig to identiske snøfnugg, og senere er det lykkes også i flere andre sammenhenger. Snøfnuggene er svært variable, men mulighetene er tross alt begrenset.

Til gjengjeld er det nok av muligheter til å bruke snøen til noe gøy.

Blant annet å bygge snømann. Det er et populært tiltak blant moderne barn, men det er ikke lett å si hvem som først fikk ideen.

Forfatteren Bob Eckstein har funnet snømennene dokumentert i forskjellige middelaldertekster i hvert fall tilbake til 1380, og da må vi gå ut fra at snømennenes opprinnelse er enda eldre enn det.