Hvor raskt kan skyer bevege seg?

Cirrus-skyene holder skyenes fartsrekord og ligger i jetstrømmene

Cirrus clouds

De raskeste skyene er å finne fra 10 000–18 000 meters høyde der det forekommer vindhastigheter på opptil 400 kilometer per time.

At det er nettopp der de raskeste skyene forekommer, skyldes at skyer består av iskrystaller eller vanndråper som faller langsomt gjennom luften. På grunn av friksjon ved bakken blåser vinden raskere jo høyere opp i atmosfæren vi kommer. Bare i 100 meters høyde er vindhastigheten doblet i forhold til den farten vinden holder to meter over bakkenivå. Det betyr også at skyene feier av gårde med en mye høyere fart enn de pleier å holde nær bakken.

De aller raskeste skyene finner vi imidlertid helt øverst i troposfæren. Det skyldes at det er der jetstrømmene oppstår som følge av temperaturforskjeller mellom luftlagene. Jetstrømmer holder gjerne cirka 200 km/t, men kan komme opp i 400 km/t. Jetstrømmene opptrer mellom 10 000 og 18 000 meters høyde der skyene består av iskrystaller og ligner dotter med bomullsvatt. Det er cirrusskyene som har rekorden med 400 km/t.