Hvor langt beveger et lyn seg i vann?

Jeg bader noen ganger i tordenvær. Er det farlig hvis et lyn slår ned i vannet? Hvordan sprer lynet seg? Og dør fiskene?

© Shutterstock

Lyn slår som regel ned på land. Likevel utgjør tordenvær en stor fare for svømmere fordi de vil være det høyeste punktet på havet.

Lyn søker mot jorden og tar alltid kortest mulig vei. Derfor vil lynet ofte slå ned i en svømmer som plasker rundt i vannoverflaten i stedet for å slå ned like ved siden av.

Svømmeren vil ofte bli drept av det elektriske støtet og varmen som lynet skaper, eller besvime og dermed drukne.

Holder du pusten og dykker ned under vannoverflaten, vil et eventuelt lynnedslag over deg ikke kunne merkes.

Dette skyldes at vann er en god elektrisk leder, og derfor vil strømutladningen fordele seg på vannoverflaten i en sirkel rundt nedslagspunktet.

Et lynnedslag får vannet til å koke

Lynet får vannet til å koke i et kort øyeblikk, og ladningen fra lynet spres i vannoverflaten.

1

Strøm sprer seg på overflaten

Strømutladningen spres jevnt fra nedslagspunktet langs overflaten. Ladningen fordeles derfor over et stort område.

2

dreper innen 30 meter

Rapporter fra ulykker viser at svømmere sjelden overlever hvis de er 30 meter eller mindre fra punktet der lynet slår ned.

3
© Claus Lunau

Fisk dør bare av selve lynet og den elektriske ladningen hvis de befinner seg i vannoverflaten når lynet slår ned.

Likevel dør de nærmeste fiskene fordi trykket fra tordenbraket gir dem indre blødninger. Fisk tett på som ikke dør, får dårligere hørsel.

Konsentrasjonen av lyn som slår ned, er høyest på land. Langs kystområder er konsentrasjonen av lynnedslag også forholdsvis høy.

© NASA