Hvor høyt kan skyene ligge?

Skyene ser ut som om de ligger lavt. Er det alltid slik, eller finnes det skyer i universet også?

De fleste skytypene ligger nokså lavt. Men de såkalte lysende nattskyene opptrer hele 80 til 100 kilometer over bakkenivå. Grensen til verdensrommet går ved 100 kilometers høyde. Så vidt man vet, ble lysende nattskyer observert første gang i 1885 av den britiske astronomen T.W. Backhouse, og fantes kanskje ikke før da.

To år tidligere, i 1883, våknet vulkanen Krakatau i Indonesia til live, og asken etter utbruddet ble slynget høyt opp i atmosfæren. En del av partiklene fra det voldsomme vulkanutbruddet sank ikke til jorden, og de dannet deretter de lysende nattskyene.

At skyene ikke ble borte igjen, mener man har sammenheng med utslippene av metan som fant sted under den industrielle revolusjon. I det øverste laget av atmosfæren blir metan omdannet til vanndamp, og denne dampen bidrar til å holde skyene sammen. I tillegg ser det ut til at de sprer seg.

På T.W. Backhouses tid kunne de lysende nattskyene bare ses nord for 50. breddegrad, mens de i dag flere ganger er observert så langt sør som ved 40. breddegrad. Skyene er synlige bare før soloppgang og etter solnedgang når Solen belyser dem fra horisonten.