Shutterstock
Skybrudd over havn og by

Hva er et skybrudd?

Under et skybrudd faller en voldsom mengde regn, men hvordan defineres et skybrudd mer presist?

Et skybrudd er en kortere periode med ekstra voldsomt regn. Nedbøren er som regel så kraftig at folk i byer i Norden bare opplever det en gang i året eller enda sjeldnere.

Det er ingen internasjonalt vedtatt definisjon av hvor mye regn som må falle før været kan kalles et skybrudd.

Vanligvis tar nasjonale definisjoner og varslene fra meteorologiske institutter utgangspunkt i hvor mange millimeter regn som antas å skape problemer, for eksempel oversvømmelser.

Oversvømmede biler

Skybrudd innebærer ofte oversvømmelser fordi kriteriene for skybrudd nettopp er definert av når regn begynner å føre til smafunnsproblemer.

© Shutterstock

Bagdad har for eksempel stort sett ikke noe rørsystem for å ta unna regnvann, siden voldsomt regnvær er sjeldent, og derfor havner store deler av byen raskt under vann hvis den blir rammet av et skybrudd.

I Danmark er grensen for skybrudd satt ved 15 millimeter regn på 30 minutter. Sverige har to kriterier for skybrudd, nemlig enten 1 millimeter per minutt eller 50 millimeter per time. 1 millimeter svarer til en liter per kvadratmeter jordoverflate, og 50 millimeter svarer til 50 liter.

Skybrudd kommer som regel fra den opptil 15 kilometer høye skytypen cumulonimbus. Inne i skyen kondenserer vanndamp, noe som danner regndråper og frigir varme, som får luften til å stige og trekke ytterligere fukt inn i skyen nedenfra.

Oppstigningen kan skape loddrette vinder på flere hundre km/t – et fryktet værfenomen blant piloter.