© Shutterstock

Hvordan blir et snøfnugg til?

Selv om ingen snøfnugg er helt identiske, ligner de ganske mye på hverandre. Det skyldes den spesielle krystallstrukturen som vannmolekyler alltid vil samle seg til når de fryser til is.

Et snøfnugg er i virkeligheten en gruppe iskrystaller som har hektet seg sammen. De enkelte fnuggene kan bestå av opptil 100 krystaller og ha en diameter på 2,5 cm – men så store snøfnugg er sjeldne.

Slett ikke alle snøfnugg er flate, men hvert enkelt snøfnugg er en perfekt symmetrisk sekskant, hvis de får lov til å vokse i fred og ikke går i stykker.

Formen skyldes den sekskantede strukturen til vannet når det fryser og blir til is.

Temperatur og fuktighet styrer utseendet

Hvordan de enkelte krystallene ellers kommer til å se ut, avhenger av temperaturen og fuktigheten i luften.

Hvis temperaturen er varmere enn 40 minusgrader, vil iskrystallene dannes ved at vannmolekylene hekter seg fast på en støvpartikkel i luften. Er luften kaldere enn 40 minusgrader, vil vannmolekylene samles i et iskrystall av seg selv.

Jo kaldere det er i vedkommende sky, jo mindre vanndamp vil det som regel være, og iskrystallene blir små og kompakte.

Omvendt vil iskrystallene vokse seg større jo mer vanndamp det er i skyen – vanligvis ved høyere temperaturer.

I tempererte og kalde områder dannes iskrystallene som regel i troposfærens øverste lag, 10 000 – 13 000 meter over oss. Men over høye fjell og i polarstrøkene kan det skje helt nede ved jordoverflaten.

Et spesielt fenomen oppstår ved at varm luft ligger oppå et lag med kald luft, og denne kombinasjonen fører til overmetning av den kalde luften. Da kan det dannes små, nåleformede iskrystaller – selv uten en sky i nærheten.

Snø fra skyfri himmel er derfor vanlig i Antarktis, der overflatetemperaturen noen steder er under 50 minusgrader.